Førskoleundervisning og pasningsordninger

Førskoleundervisning og børnepasningsordninger kan danne grundlag for senere succes i livet med hensyn til uddannelse, velfærd, beskæftigelse og social integration, især for børn fra dårligt stillede miljøer. Kommissionen har opstillet prioriteringer for førskoleundervisning og børnepasningsordninger med det formål at forbedre adgangen til og kvaliteten af systemer og tjenester der går fra børnene bliver født til begyndelsen af den obligatoriske skolegang.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold