Digital kompetence

Europas digitale transformation vil accelerere i takt med den hurtige indførelse af nye teknologier som kunstig intelligens, robotter og cloud computing. I lighed med tidligere større teknologiske fremskridt vil digitalisering påvirke den måde mennesker lever, interagerer, studerer og arbejder. Af denne grund er den livslange udvikling af digitale kompetencer vigtig

Tilsvarende kan en velmotiveret brug af digitale teknologier i undervisningen gavne undervisningen og læringsprocesser for alle færdigheder. Undervisere og elever kan gives større muligheder gennem online ressourcer og samarbejde. Adgang til og brug af digitale teknologier kan hjælpe med at reducere læringskløften mellem elever fra høje og lave socioøkonomiske baggrunde. Personaliseret læring, herunder mere varierede former for evaluering, kan resultere i øget motivation .

Europakommissionen understøtter lærere, skoler, politikere og andre aktører med en række af online værktøjer og ressourcer. I dette afsnit kan du finde de nyeste artikler, publikationer og andre ressourcer inden for digtail undervisning. Læs mere om dette tema på Europakommissionens website.

Nyeste indhold

Fremhævet video

Links

Få mere at vide om Erasmus+ støttede muligheder for lærere og skoler

Gå til eTwinning-platformen for skolepartnerskaber

Materialesamlinger vedrørende digital undervisning (artikler fra webstedet Open Education Europa)

Digital kompetenceramme

Projekt SELFIE