Kulturel bevidsthed og udtryksevne

Unge bør have mulighed for at udvikle fuld forståelse af og respekt for, hvordan ideer og synspunkter formidles og udtrykkes kreativt i forskellige kulturelle sammenhænge og gennem forskellige former for medier. Det kan dreje sig om følgende: trykte tekster, bøger, magasiner, hjemmesider, teater, film, dans, spil, kunst og design samt musik.

Skoletiden giver også mulighed for, at unge kan udvikle deres fornemmelse for kulturel identitet. De har brug for færdigheder til kreativt og empatisk at udtrykke og tolke tanker, erfaringer og følelser. Dette kan gøres gennem en række processer (herunder tværfaglig læring og forskellige medieformer), ikke blot traditionel undervisning i billedforståelse eller lignende.

Skolerne kan overveje at samarbejde med eksterne partnere for at skabe en række forskellige læringserfaringer.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden til at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold