Unionsborgerskab

De europæiske lande har behov for ,at borgerne engagerer sig i det sociale og politiske liv, ikke blot for at sikre, at grundlæggende demokratiske værdier trives i individ og samfund, men også for at fremme den sociale samhørighed i en epoke med større social og kulturel mangfoldighed, hvilket indebærer, at unge skal udstyres med den rette viden, færdigheder og holdninger. At udvikle sociale kompetencer og medborgerkompetencer og fremme lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab gennem undervisning er fortsat et centralt mål for Undervisning og Erhvervsuddannelse 2020. Opbygning af effektive metoder til at nå dette mål er en stor udfordring for beslutningstagere og praktikere.

I dette afsnit kan du finde artikler og andet materiale om emnet. Læs mere om dette tema på Europakommissionens websted. Brug menuen øverst på siden for at undersøge andre temaer.

Nyeste indhold