Teacher Academy - Pædagogisk Rådgivningsorgan

Teacher Academy har etableret et pædagogisk rådgivningsorgan, der er ansvarlig for online kursusprogrammer under Teacher Academy. Hvert år definerer organet de online kurser, der bliver udbudt via Teacher Academy og understøtter tillige udvikling af kurser med kvalitetssikring og vejledning i e-læringspraksisser, lektionsdesign og pædagogiske metoder, der er ”state-of-the-art”. Medlemmer af organet godkender kursusplaner, som opridser de vigtigste parametre for hvert kursus og de indgår i udvælgelsen af materialer, der skal bruges i hvert kursus.

Det pædagogiske rådgivningsorgan er sammensat af eksperter inden for e-læring og videreuddannelse af lærere. De udnævnes af Europa-Kommissionen for ét år ad gangen, baseret på nomineringer fra undervisningsministerier og European Schoolnet. Organet består af lederen af eTwinnings pædagogiske rådgivningsgruppe og repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Luis Fernandes er leder af et uddannelsescenter for lærere og har en passion for undervisning og teknologi. Som lærer (1991) og skoleleder (1997-2019) og leder af et uddannelsescenter (2019-) har Luis stået i spidsen for adskillige projekter, der integrerer innovation og ikt for elever og undervisere i skolerne. Projekterne har modtaget lokale og internationale anerkendelser, herunder en formel anerkendelse fra Microsoft af Freixo skolegruppen som innovativ skole (2012-2016). Luis er uddannet lærer og har desuden to kandidatgrader i udvikling af læseplaner og skoleledelse. Han er certificeret seminarielærer og holder jævnligt indlæg på konferencer og workshops. Han er desuden medlem af en række rådgivende organer og arbejdsgrupper med fokus på brug af teknologi i undervisningen.

Anne Gilleran fungerer som seniorrådgiver og pædagogisk leder af eTwinnings centrale supporttjeneste. Hun er leder af eTwinnings pædagogiske rådgivningsgruppe og er ansvarlig for alle eTwinnings centralt organiserede, faglige udviklingsaktiviteter. Anne har stor erfaring i europæiske undervisningsprojekter med speciale i faglig udvikling og efteruddannelse af lærere. Tidligere har hun arbejder som skolelærer i Irland.

Daniella Tasic Hansen er konsulent i e-læringspædagogik og projektleder i eVidenCenter, Det Nationale Danske Videnscenter for e-læring. Hun har arbejdet med it i uddannelsesmæssig sammenhæng i mange år både som underviser og pædagogisk konsulent på forskellige projekter med fokus på efteruddannelse af lærerne i it, pædagogik og didaktik. Et af hendes arbejdsområder er online læring og herunder kvalitetssikring af e-læringskurser. Blandt hendes andre interesseområder er basale it-færdigheder, e-læringsdidaktik og -pædagogik og spilbaseret læring.

Diana Laurillard er professor i læring med digitale teknologier på Knowledge Lab UCL Institute of Education, hvor hun leder dels forskningsprojekter i udvikling af værktøjerne i Learning Designer-pakken og online fællesskaber for lærere og undervisere, dels adaptive software-indsatser for elever med ringe talforståelse og dyskalkuli og dels anvendelsen af MOOCs i faglig udvikling. Hun beklæder også poster som: co-PI på Center for Global HE (UCL-OIE); partnerefterforsker hos Science of Learning Research Centre (universiteterne i Queensland og Melbourne), og hun er ledende underviser på en MOOC vedr. Ikt i Grundskolen: At omdanne børns læring på tværs af hele læseplanen, på Coursera og i særdeleshed Blended Learning Essentials på FutureLearn, hun er medlem af bestyrelserne for Learning Foundation, og Climate KIC Education. Tidligere opgaver omfattede: Leder af strategienheden for e-læring på Institut for Undervisning og Færdigheder; vicerektor for læringsteknologier og undervisning på Open University, Gæstekomité vedr. it på Harvard University; Arbejdsgruppe i pædagogisk neurovidenskab på Royal Society, formand for Foreningen for Læringsteknologi, Thinker in Residence på Det Kongelige Flamske Akademi, Belgien. Hendes seneste bog er Undervisning som designvidenskab, 2012. Hendes forrige bog, Gentænkning af universitetsundervisningen, 2002, er et af de hyppigst citerede på sit område.

Madeleine Murray is National Coordinator CPD Design with PDST Technology in Education, part of the Irish Ministry of Education’s national Professional Development Service for Teachers (PDST). Madeleine is responsible for the design of online continuing professional development courses in digital technologies for teachers, including courses on digital learning planning, digital technologies for literacy, teaching online, amongst others. Madeleine står også for produktion af videoer, der illustrerer god praksis i anvendelsen af ikt i irske skoler. Med en kandidatgrad i sprog fra Trinity College, Dublin, er Madeleine også uddannet lærer i grundskolen. Før hun gik i gang på undervisningsområdet, har Madeleine gennem flere år arbejdet med design og formidling af professionel udvikling i ikt i kommercielle og offentlige organisationer.

Diego Rojas Ruiz har en universitetsgrad i filologi og en master i didaktik i sprog og litteratur. Han underviser i engelsk. Siden 2007 har han arbejdet i eTwinnings spanske nationale supportservice, som drives af det spanske institut for pædagogiske teknologier og læreruddannelse. Han har koordineret og haft ansvaret for indhold og metoder i online aktiviteter såsom mentorkurser og MOOCs.

Danguole Rutkauskiene er lektor på Institut for Multimedieingeniørvæsen (Institut for Informatik) i Kaunas' Teknologiske Universitet i Litauen og er ekspert i undervisning på Baltic Education Technology Institute (BETI). Hun var medstifter af Den Nationale Sammenslutning vedr. fjernundervisning i Litauen og er i dag formand herfor. Danguole er medlem af styregruppen for EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), er medlem af INFOBALT og andre foreninger. Hun har været involveret som koordinator og partner i adskillige nationale og internationale projekter, har deltaget i og organiseret nationale seminarer og konferencer samt internationale events. Hun er forfatter og medforfatter til 29 bøger og monografier og 174 artikler om temaet e-læring. Hun har en særlig interesse i e-læringsmetodik, ledelse og brug af avancerede læringsteknologier på universiteter og uddannelsesinstitutioner. Hendes nyeste interesse er MOOCs og hun deltager aktivt i undersøgelser af MOOCs på nationalt og internationalt plan. Derudover har hun har igangsat og deltaget i forberedelsen og de indledende stadier af tre MOOCs.