”Men det er til mine elever – så kan jeg vel bruge det?": En vejledning om ophavsret, undervisning, og WWW

Image: tubartstock / Shutterstock.com

Ophavsretslov er et vanskeligt felt. En abe tog selfies med et stjålet kamera det blev hævdet, at aben havde ophavsretten til dem og at en tatovering teknisk tilhører kunstneren, ikke personen, der bærer den. Men du er lærer! Hvad betyder alt dette for dig? Det betyder noget, hvis du har uploadet din undervisningsplan online, har brugt andres billeder til dine plancher, eller brugt popmusik i en film, du har lavet sammen med dine elever. I denne vejledning vil vi se på nogle nemme tips vedrørende håndhævelse af ophavsret, og nogle grunde til at gøre sig overvejelser herom.

Hvorfor bør du tænke på det?

Det er et godt spørgsmål, da der jo er mange mennesker, der ser ud til ikke at bekymre sig om ophavsrettigheder. Det er især tilfældet blandt unge, hvor op mod halvdelen går ind for ulovlige downloads og forfalskninger. Men ophavsret er en moralsk retighed: man skal kunne have et økonomisk udbytte af noget, man har skabt. Hvis ens værker var tilgængelige, så alle kunne redigere og offentliggøre dem, ville de ikke længere generere indtægter. Og i så fald ville du hverken have økonomisk incitament til eller ønske om at skabe nye.

Derfor er der for samtlige originale frembringelser automatisk ophavsretsbeskyttelse, uden at ophavsmanden skal indgive en anmodning herom.

Denne problematik er især relevant for Europa med dets robuste vidensøkonomi: allerede i 2013 udgjorde forskellige virksomheders intellektuelle ejendomsrettigheder 39 % af EU's BNP.

Hvad har du brug for at vide?

Måske spørger du dig selv, "Kan jeg ikke bruge materialet, hvis det er til et godt formål?" At ramme en god balance mellem private rettigheder og et fælles gode er en stor udfordring for loven om ophavsret.

For det første er der masser af kulturelle artefakter, som du frit kan benytte, uden at skulle bekymre dig om ophavsret. Værker, hvis ophavsmænd døde for 70 år siden eller derudover betragtes som værende i Public Domain (PD), og der er ingen restriktioner på sådanne værker, fx. dette billede:

Stilleben med papegøje ved Adriaen van Utrecht

Billedet er krediteret Adriaen van Utrecht, men vi behøver ikke at nævne det. Den version du ser her er uredigeret, men vi kunne have redigeret det. Det er to markante fordele ved PD-licenser.

Herudover er der værker, som er licenseret under Creative Commons (CC), som kan kopieres og distribueres, så længe ophavsmanden krediteres. Afhængigt af hvilken type CC licens, der er tale om, kan værkerne publiceres med eller uden ændringer, udelukkende til ikke-kommercielt brug eller til andre anvendelser. Foter har en praktisk, grafisk oversigt du kan se nærmere på (selve oversigten er licenseret under CC-BY-SA):

Creative Commons Licenses

Hvis du søger efter billeder på Google, kan funktionen "Tools/Værktøj" gøre det nemt at finde billeder med den korrekte licens:

Google søgeværktøjer

YouTube er der et søgefilter til søgning af CC-videoer:

YouTube Creative Commons Filter

Flere hjemmesider bestræber sig på at hoste ressourcer, der frit kan bruges. Et fremtrædende eksempel er Europeana Collections – der er en omfattende liste i slutningen af denne tutorial.

Man kan argumentere for, at det ikke burde være nødvendigt at lærere skulle sætte sig ind i national og europæisk lovgivning for at de kan udføre deres arbejde. Europa-kommissionen havde den samme tanke, som i 2016 gav stødet til en foreslået ophavsretsreform. Det nye Ophavsrets-direktiv indfører en obligatorisk undtagelse, der gør det muligt for undervisere at bruge ophavsretligt beskyttede værker i klasserne, når blot kilden angives. (Visse medlemsstater har allerede deres egne ordninger, så ophavsret kan forenes med undervisningsformål, så rettigheder kan opretholdes under visse betingelser.) Når direktivet bliver gennemført, vil lærere være på juridisk sikker grund i alle undervisningssituationer.

Hvad har dine elever brug for at vide?

Som tidligere nævnt har nogle unge mennesker en tendens til at undervurdere betydningen af ophavsret. En måde at ændre deres opfattelse på, er at vise, hvordan det er relevant for deres egne kreative frembringelser. I Web We Want Handbook for Educators (findes på 13 sprog) bruges denne tilgang, navnlig i kapitlet The Artist in You, er der tre undervisningsforløb og to quizzer. Et andet eksempel er EUIPO's Creativity Diary, hvori der i de kreative opgaver indlægges fakta om intellektuel ejendomsret. Der er også videoer om ophavsret udarbejdede for børn, som denne:

I almindelighed tæller viden om ophavsret som en tværgående kompetence og bør ikke være begrænset til ét fag. De områder, der egner sig bedst til undervisning heri er kreafag, medborgerskab, iværksætteri, ikt-undervisning og STEM.

Du kan allerede nu vise dine elever, at du tænker på ophavsret ved at bruge PD- eller CC-materialer, som dem nedenfor!

Frit tilgængelige kilder