Hvordan vælger man et videreuddannelsestilbud i udlandet?

Image: Shutterstock/ wavebreak media

At deltage i videreuddannelseskurser er den mest populære mobilitetsaktivitet for lærere og andre medarbejdere på skolerne under Nøgleaktion 1. I denne vejleding vil du finde nyttige tips om valg af interessante og relevante kurser til dig selv, eller til medarbejderne på din skole.

Vejledningen et et supplement til publikationen "Erasmus+: en praktisk guide til skoleledere", som foreligger på seks sprog.

1 – Vær klar over hvad du går i gang med: Kursusindhold, placering og varighed

Hvad indeholder kurset egentlig? En klar beskrivelse af indhold, mål, målgruppe og varighed er vigtig, når du vælger et kursus. Kontrollér omhyggeligt også uddannelsesomkostningerne og hvad de omfatter (f. eks. måltider, overnatning og/eller sociale programmer).

Sørg for, at kurset afvikles efter reglerne for støtteberettigelse beskrevet i Erasmus+ Programoversigten, herunder f. eks. deltagende organisationer, placering og varighed af kurset (se "støttekriterier").

2 - Innovativ didaktik til støtte af den europæiske udviklingsplan

Hold den professionelle udvikling i fokus! Vælg et kursus, der giver deltagerne innovative og praktiske, faglige kvalifikationer. Det/de valgte kursus(-er) skal støtte målene i skolens europæiske udviklingsplan og den faglige udvikling skal være angivet i forhold til den.

Når du vælger et kursus, skal du også tage hensyn til aspekter såsom:

 • En balance mellem teori og praksis (praktisk, aktiviteter);
 • omfanget af metoder, der bruges til at aktivere deltagerne.
 • fleksibilitet i forhold til deltagernes behov (f. eks. kompetenceniveauer, særlige interessefelter);
 • passende brug af ikt under kurset og
 • kursusinstruktørens/-ernes erfaringer.

Find også ud af om kurset indeholder aktiviteter før og efter kurset som kan udbygge læringen over en længere periode og maksimere udbyttet.

3 - Den europæiske dimension: merværdien af EU-kurser

Få mest muligt ud af din europæiske oplevelse! Et europæisk kursus er en fantastisk mulighed for at lærerne kan mødes og netværke med ligestillede fra forskellige lande. Generelt er udbyttet større, jo flere nationaliteter, der deltager. Et godt kursus ansporer til deling og udveksling af god praksis mellem deltagerne, som bidrager til en bredere forståelse af uddannelse i hele Europa. Dette indebærer også, at skoler ikke bør sende store grupper til ét kursus. Kontrollér med kursusudbyderen, om kurset omfatter deltagere fra andre lande og hvordan deling af praksis er organiseret.

4 – Muligheder for lærersamarbejde og eTwinning

Er du allerede bekendt med eTwinning, eller vil du gerne vide mere om det? Alle europæiske kurser er også kontakt-opbyggende seminarer, hvor deltagerne kan begynde at udvikle andre europæiske projekter. eTwinning er en fantastisk måde, hvorpå lærere fra forskellige lande kan arbejde sammen om fælles projekter. Det giver lærere og deres skoler muligheder inden for netværk, fagfællekommunikation og deltagelse i læringsarrangementer og samarbejdsprojekter efter kurset. Kontrollér hvordan eTwinning og erfaringsudveksling mellem fagfæller indgår i kursusprogrammet.

5 – Glem ikke dit certifikat!

Hvordan vil dine nye færdigheder blive anerkendt? At få en passende certificering er nyttig for deltagere i karriereudvikling. Kursusudbyderen skal levere et certifikat for deltagelse og brugen af Europass-mobilitet bør også fremmes: deltagerne skal anmode om ders Europass Mobility fra deres Nationale Europass-center og derefter få det udfyldt af kursusudbyderen.

6 – Sidst, men ikke mindst…

Det kunne også være interessant at finde ud af:

 • Er der taget hensyn til særlige behov (f. eks. nedsat førlighed)?
 • Er kursusstedet og det tilgængelige udstyr på linje med det lovede indhold?
 • Hvad har tidligere deltagere sagt om kurset?
 • Er ansøgningsproceduren let og ligetil?
 • Er der arrangeret sociale eller kulturelle programmer for deltagerne?
 • Er der risiko for, at kurset bliver annulleret eller flyttet?
 • Hvilken regler for afbestilling bruger udbyderen?

Klar til at finde et kursus? Gå til Erasmus+ kursuskataloget!