Selvevalueringsværktøj vedrørende inklusion i og omkring skoler

Velkommen til den europæiske værktøjskasse for skoler! Vi har udviklet et selvevalueringsværktøj, der skal hjælpe dig med at reflektere over de inklusionspolitikker og den inklusionspraksis, der er indført på din skole. Derudover vil værktøjet komme med forbedringsforslag.

Selvevalueringen er delt op i syv områder. Hvert enkelt område omfatter en række spørgsmål/indikatorer. På grundlag af dine svar modtager du en individuel rapport indeholdende de områder, hvor din skole allerede ser ud til at gøre det godt i forhold til at forhindre skolefrafald og fremme inklusion, og andre områder, hvor der er plads til yderligere udvikling.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i den analytiske rapport Structural Indicators for inclusive systems in and around schools (strukturelle indikatorer for inklusionssystemer i og omkring skoler) udarbejdet af NESET (ekspertnetværk inden for den sociale dimension af uddannelse og undervisning) med fokus på forebyggelse af skolefrafald. Resultaterne af din selvevaluering vil blive ledsaget af forslag til indhold fra den europæiske værktøjskasse for skoler og links til relevante kapitler i NESET-rapporten.

Vi har udviklet værktøjet med skoler på primær- og sekundærtrinnet for øje. Værktøjet kan også bruges af fagpersoner inden for førskoleundervisning/børnehaver, dog vil nogle af spørgsmålene ikke være hensigtsmæssige i denne forbindelse, og nogle af resultaterne er derfor måske ikke så nyttige.

Sådan kommer du i gang

Vær opmærksom på følgende for at kunne komme i gang med selvevalueringen:

  • Du skal logge ind for at bruge selvevalueringsværktøjet. Hvis du ingen konto har, kan du oprette en ny via Registrér-knappen øverst på siden.
  • Du kan ændre sproget på siden og i spørgeskemaet i rullemenuen øverst på siden.
  • Du må bruge værktøjet, lige så ofte du vil. Du kan også gemme dine foreløbige svar som udkast og genoptage og indsende besvarelsen på et senere tidspunkt.
  • Du skal besvare alle spørgsmålene for at få adgang til evalueringsrapporten. Det burde ikke tage dig mere end 30 minutter.

Om beskyttelsen af dine personlige oplysninger

Svarene på spørgsmålene vil blive opbevaret sikkert. Dit navn og din organisation vil udelukkende fremgå af din personlige rapport og vil ikke blive delt med tredjepart. Dataene (dine svar) indsamles med henblik på at generere din personlige rapport, som du kan bruge til at sammenligne dine svar med gennemsnitssvarene fra andre, der også har brugt selvevalueringsværktøjet. Derudover bliver de brugt til a) at forbedre selvevalueringsværktøjet og b) at kunne danne sig et generelt billede af udviklingen inden for inklusiv uddannelse i hele EU (f.eks. ved at se på gennemsnitssvarene over tid).

Se vores fortrolighedspolitik for yderligere oplysninger om, hvordan vi håndterer dine data.

Start selvevaluering