Baggrund for den europæiske værktøjskasse til skoler

Den europæiske værktøjskasse til skoler er resultatet af arbejde, der er udført på EU-niveau siden 2011 i relation til skolefrafald (ESL). Elever, der forlader skolen tidligt, beskrives som unge, der er trådt ud af deres uddannelsesforløb og kun har afsluttet en uddannelse på sekundærniveau eller derunder, og som ikke længere er under uddannelse (skolefrafald). Som det fremgår af forskning og statistikker, fører skolefrafald til øget risiko for arbejdsløshed, social udstødelse og fattigdom, og har enorme omkostninger både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Skolefrafald har været en af de fem hovedmålsætninger i Europa 2020-strategien: Medlemsstaterne har aftalt senest i 2020 at nedbringe det gennemsnitlige skolefrafald i EU til under 10 % og har fastsat nationale mål (med undtagelse af Det Forenede Kongerige). I 2011 vedtog Rådet for Den Europæiske Union en henstilling om politikker, som skal mindske skolefrafald. Det opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre evidensbaserede og omfattende politikker, der skal mindske skolefrafald, og som består af den rette blanding af forebyggelses-, indgrebs- og kompensationsforanstaltninger.

Schools Policy

For at understøtte gennemførelsen af henstillingen blev der indledt et politisk samarbejde mellem europæiske lande via en tematisk arbejdsgruppe til skolefrafald (2011-2013). I udvalgets endelige rapport er der indeholdt nøglebudskaber til de politiske beslutningstagere, en tjekliste til strategier for selvevaluering, og eksempler på god praksis fra EU-landene.  

Arbejdsgruppen til skolepolitik (2014-2015) har videreudviklet vidensbasen om skolefrafald. Den har set nærmere på, hvordan der kan udformes mere helheds- og samarbejdsorienterede tilgange til skolefrafald i de enkelte skoler og lokalt, og udarbejdede udkast til politikbudskaber, der indeholder generelle anbefalinger til politiske beslutningstagere på alle niveauer.

Denne værktøjskasse er resultatet af arbejdsgruppens indsats for at give konkret støtte til skoler og deres partnere, så de kan forebygge skolefrafald og reagere hurtigt og på rette måde på de første tegn på faldende engagement, så det kan sikres, at alle elever opnår gode resultater. I lyset af det stærke fokus på forebyggelse og tidlig intervention indeholder værktøjskassen ikke kompensationsforanstaltninger rettet mod at reintegrere mennesker, der er under uddannelse eller oplæring (såsom “second chance”-ordninger).

Strukturen og funktionerne i værktøjskassen er blevet udformet med støtte fra Dr Alessio D’Angelo, Co-Director, Social Policy Research Centre, Middlesex University.

Indholdet af værktøjskassen udvikles løbende med støtte fra redaktionsudvalget:

  • Kirstin Kerr, Senior Lecturer in Education, University of Manchester
  • Per Kornhall, PhD, forsker, Mälardalens University, Sverige
  • Cosmin Ionut Nada, PhD, forsker, University of Porto
  • Erna Nairz-Wirth, professor, Vienna University of Economics and Business
  • Teresa Sordé Martí, Serra Húnter Associate Professor, Autonomous University of Barcelona
  • Ward Nouwen, forsker, University of Antwerp (2016-2019)