Generelle oplysninger

Den europæiske værktøjskasse til skoler tilbyder konkrete idéer til forbedring af samarbejdet i, mellem og uden for skoler, med det formål at gøre det muligt for alle børn og unge at klare sig godt i skolen. Skoleledere, lærere, forældre og andre, der er involveret i forskellige aspekter af skolemiljøet, kan finde nyttig information, eksempler på foranstaltninger og ressourcemateriale, der skal inspirere dem i deres bestræbelser på at levere effektiv kvalitetsuddannelse på førskole- og på grundskoleniveau. Formålet med værktøjskassen er at støtte udveksling og overførsel af bedste praksis og erfaring blandt fagfolk på skoleområdet og politiske beslutningstagere.

Vi opfordrer dig kraftigt til at browse, kommentere, dele ressourcerne og sende os dine eksempler på initiativer og projekter, der kunne være nyttige for andre!

Instrukser vedrørende den europæiske værktøjskasse til skoler

De tilgængelige ressourcer i denne værktøjskasse er centreret omkring fem indbyrdes forbundne tematiske områder:

                   

1. Skolestyring

2. Lærere

3. Støtte til elever

4. Involvering af forældre

5. Involvering af interessenter

Disse fem områder er blevet inddelt i en række delområder, som indeholder eksempler på specifikke tiltag på skoleniveau. Hvert delområde indeholder:

  • en kort redegørelse for, hvorfor denne dimension er vigtig for elevernes succes og for forebyggelse af skolefrafald, med dokumentation fra forskning, eksempler på indsatser på skoleniveau og links til yderligere læsning; og,
  • en række ressourcer, der rækker fra forskningsundersøgelser, projektrapporter, til konkrete eksempler på god praksis, der beskriver, hvordan en foranstaltning er blevet gennemført med succes (evt. med kontaktoplysninger).

Alle ressourcerne hænger sammen med et eller flere delområder, og kan enten browses eller søges frit via nøgleord og filtre. Du opfordres til at sammenligne, kommentere og foreslå nye eksempler eller ressourcer, som kan føjes til værktøjskassen, og som vil blive vurderet af vores redaktionsudvalg.

God læsning!