IndY (individualiseret læring på skolen Ybbs)

I skoleåret 2015/16 indførte Schulzentrum Ybbs (en skole, der består af tre erhvervsskoler på gymnasialt niveau) begrebet IndY, som går ud på, at 20 % af undervisningstiden er bestemt til individualiseret læring. Formålet med IndY er at forbedre elevers ekspertise, motivation, selvansvar, selvadministration, samarbejdsfærdigheder, følelsesmæssig intelligens og læringsmetoder.

Til dette formål er de første seks timer per dag forkortet med 10 minutter (40 minutter i stedet for 50 minutter). Disse 240 minutter bliver brugt til individualiseret læring. Det betyder, at eleverne hver mandag, tirsdag og onsdag har 80 minutter (to lektioner), hvor de kan vælge, hvilket emne de vil studere, og med hvilken lærer de ønsker at studere. De kan også vælge at studere alene eller sammen med deres kolleger. Dette gør det også muligt at drage erfaringer sammen med elever fra andre klasser og klassetrin.
Individualisering er baseret på fire elementer: et miljø hvor der stilles spørgsmål, elevers selvansvar, elevers selvmotivation samt elevers metodologiske kompetencer. Derudover tildeles alle elever en rådgiver, dvs. en af de to tutorer. En gang om måneden drøfter hver elev og dennes rådgiver elevens udvikling.
Af administrationsmæssige årsager blev den såkaldte IndYLog indført i skoleåret 2016/17. Dette onlineværktøj giver et overblik over alle IndY-lektioner (dvs. tid, klasse, lærer, fag) og deltagelse, fordi eleverne online skal tilmelde sig de kurser, de ønsker at deltage i den kommende uge.
Med hensyn til inddragelse af interessenter har IndY hentet inspiration fra Evangelische Schule Berlin Zentrum, og den er en del af nettet Schulen der Zukunft (fremtidens skoler). Desuden bliver IndY videnskabeligt overvåget af skolen for uddannelse på universitetet Johannes Kepler Linz under ledelse af Prof. Dr. Herbert Altrichter. I 2016/17 modtog skolen Starke Schulen-prisen fra Initiative für starke Schulen, som er iværksat af VERITAS publishing.

 

Type
Øvelse (direct evidence)
Land
ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar