Youth Coaching (Jugendcoaching)

Youth Coaching tilbyder vejledning til unge fra 14 år og opefter. De vigtigste målgrupper er elever i 9. klasse, unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), under 19 år, samt unge med særlige undervisningsbehov under 24 år. Formålet er at mindske skolefrafald og støtte til elever i valget af deres fremtidige karriere og/eller uddannelsesretning. Deltagelse i Youth Coaching er frivilligt og gratis.

De professionelt uddannede rådgivere (dvs. socialarbejdere eller psykologer) giver individuel information og rådgivning i en fortrolig atmosfære. Det første trin er en uformel indledende samtale med rådgiveren, der giver oplysninger og rådgivning. Hvis der er behov for yderligere bistand, ledsages den unge i en længere periode (op til 30 timer på et år), hvor de får erhvervsvejledning og støtte til at finde en læreplads eller et praktikophold. Youth Coaching omfatter desuden en analyse af styrker og svagheder samt en individuel plan med mål og støtteforanstaltninger. Hvis der er behov for det, kan ungerådgiverne også kontakte forældrene for støtte.
Youth Coaching begyndte i 2012 som et pilotprojekt i to østrigske provinser, Wien og Steiermark. Det blev gennemført på nationalt plan i 2013 af Sozialministeriumservice (en tjenestegren under forbundsministeriet for sociale anliggender) på vegne af ministeriet for sociale anliggender i tæt samarbejde med uddannelsesministeriet. Youth Coaching er finansieret af Sozialministeriumservice og modtager økonomisk støtte fra Den Europæiske Socialfond. Gennemførelsen finder sted via eksterne partnere i Sozialministeriumservice (der er en liste over partnerne i 2018 her). Disse partnere arbejder tæt sammen med skolerne. For at udpege de elever, som Youth Coaching anbefales til, benytter skolens lærere og andet personale denne tjekliste.
Youth Coaching er blevet evalueret af instituttet for avancerede studier i Wien. Evalueringsrapporten viser, at indførelsen af ungerådgivning i 2012 var et skridt i den rigtige retning: 93,3 % af deltagerne afsluttede Youth Coaching-processen. Af disse dimittender kunne 68 % udarbejde specifikke karriereplaner; 33 % blev motiveret; og 31 % udviklede et mere positivt selvbillede; sidstnævnte gælder især for unge med indvandrerbaggrund. Der er flere oplysninger på: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung "Jugendcoaching" – Endbericht. Wien: IHS. Online: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

 

Type
Øvelse (direct evidence)
Land
ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar