Brave's Club: Nul vold fra nul år

For at forbedre skoleklimaet besluttede en gruppe af skoler fra projektet om læringsfællesskaber at oprette Brave's Club. Den er baseret på en "dialogmodel til konfliktforebyggelse". Siden klubben startede i 2014 har den gjort fremskridt med hensyn til at udrydde skolevold både i grundskolen og på de øvre klassetrin. Denne strategi gør det lettere at samle effektiv praksis baseret på dokumenteret information om forebyggelse af vold i klasseværelser i almindelighed og mere specifikt vold mellem kønnene.

Klubbens principper omfatter:

• Ikke at normalisere vold. Elever lærer at reagere på enhver type vold, og hvordan de skal forholde sig til vold.

• Forståelse af, at "nej betyder nej". Elever opfordres til at konfrontere den person, der udøver vold, uanset om det er en ven, en søskende, en stærkere eller ældre person, og til eksplicit at tilkendegive deres holdning ved at se direkte på personen: "Jeg giver dig ikke lov til at slå, fornærme osv. ... .." • At skabe solidaritet blandt elever. Elever lærer, at hvis de modsætter sig vold, er de stærkere end dem, der vil hævde sig selv med vold. Derfor står de sammen for at skabe, hvad de kalder "skjoldet": de omkranser ofret for at beskytte hende, og de hjælper hende med at konfrontere hendes angriber fredeligt. På denne måde er de, der forsvarer og beskytter ofrene de modige, og dem, som tilhører Brave's club. Formålet med denne fremgangsmåde er at vende den alment accepterede tanke om, at dem, der udøver vold, er de modige. • Gør voldelig adfærd utiltalende. Voldelige mennesker -- "de slemme" -- bliver stadigt mere upopulære. Anvendelse af vold, misbrug og anden voldelig adfærd betragtes som fejt, hvorimod fordømmelse af dem og konfrontation med dem er modigt.

Dette er en fælles indsats i hele samfundet, der omfatter familier, elever og lærere.

Type
Øvelse
Land
SPANIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
N/A

Kommentarer

Tilføj en kommentar