Socialisering for at forhindre kønsbaseret vold i skoler

Uddannelsesinteressenter, der arbejder mod målet "samliv" har nedsat udvalg i de fleste læringsfællesskaber i Spanien. Disse udvalg er sammensat af lærere, familiemedlemmer og elever og har til opgave at kortlægge konflikter i dagligdagen på skoler. Når et udvalg har besluttet hvilket område, det ønsker at håndtere, iværksættes en samtalebaseret og inddragende proces, der omfatter hele læringsfællesskabet.

Målet er at fastlægge nye regler for alle skoler baseret på enighed i hele fællesskabet og fællesskabets opbakning. Alle medlemmer i læringsfællesskabet opfordres til at deltage i en omfattende proces, hvor der reflekteres over konflikten, og hvordan man kan skabe en skole uden vold. Der er drøftelser i flere forskellige processer, herunder på læreres bestyrelsesmøder, i diverse forsamlinger i samfundet, drøftelser i klasserne, læreuddannelse osv. Denne proces har været vigtig for at øge bevidstheden og sikre, at vold ikke bliver normaliseret, og for at styrke læringsfællesskaberne, således at de kan isolere og reagere på voldelig adfærd.

Type
Øvelse
Land
SPANIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
N/A

Kommentarer

Tilføj en kommentar