"På skuldrene af kæmper" (læreruddannelse)

"På skuldrene af kæmper: Vellykkede undervisningsprojekter til socialt inkluderende uddannelse" er et frivilligt efteruddannelsesprogram til lærere.
De fleste deltagere er lærere fra førskoleundervisning samt grundskolen fra provinsen Valencia. Programmet er også åbent for andre interessenter i læringsfællesskabet, herunder forældre, administratorer og personale, universitetsstuderende, psykologer m.fl. Det er beskrevet som et "rum til uddannelsesdialog", hvor deltagerne læser og reflekterer over vigtige sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål med henvisning til international teoretisk og videnskabelig konsensus samt bidrag.

Programmet er baseret på metoden "dialogbaseret læreruddannelse". Det samler meningerne fra alle involverede interessenter og deler evidensbaseret analyse af effektive uddannelsesmetoder. Denne form for læreruddannelse giver deltagerne mulighed for at arbejde tæt sammen med skolernes virkelighed. Det er en måde til at samle det internationale forskersamfund samt aktører på uddannelsesområdet.
Fra skolens perspektiv giver dialogbaseret uddannelse af lærere familiemedlemmer og elever mulighed for sammen med lærere at indtage en ledende rolle inden for uddannelsesændringer i skoler og til at anbefale statslige tiltag. Programmet er vokset fra færre end tre skoler til ca. 100 og fra ca. 20 til 500 lærere. Lærere deltager i solidaritetsnetværk. De deler en vision for en bedre uddannelse til alle, som omfatter alle meninger.
Dialogbaseret læreuddannelse afstedkommer sociale og kulturelle ændringer i det valencianske uddannelsessystem, fordi det giver fællesskaber mulighed for at få adgang til mere effektive evidensbaserede interventioner på uddannelsesområdet. Derudover sikrer det alle børn deres ret til de bedst mulige læringsmuligheder og fremmer værdien af venskab og solidaritet -- som er en nødvendighed i vores samfund.

 

Type
Øvelse
Land
SPANIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
N/A; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
N/A

Kommentarer

Tilføj en kommentar