PRINED – Inkluderende uddannelse i Slovakiet

PRINED-projektet omhandler inklusion af socialt dårligt stillede børn og elever. Det primære formål med dette projekt er at øge den vellykkede gennemførelse af obligatorisk undervisning.

Målgruppen for det nationale PRINED-projekt er socialt dårligt stillede børn og elever, som kommer fra 50 deltagende børnehaver og 100 grundskoler. Dette initiativ omfatter forældre, lærere og faglige medarbejdere, herunder socialrådgivere, psykologer, specialpsykologer, talepædagoger, hjælpelærere (i alt 354) og undervisningsassistenter (i alt 250).

De faglige medarbejdere fandt mulige årsager til elevernes ringe resultater og adfærdsproblemer i børnehavernes og grundskolernes miljø. I tæt samarbejde med forældre og lærere søgte de faglige medarbejdere måder at gennemføre foranstaltninger på, som dannede grundlag for incitamentsordninger, der var rettet mod at motivere børn og elever rigtigt til at lære og studere.

Dette projekt blev direkte støttet ved at forsyne skolerne med yderligere didaktisk materiale, idrætsmateriel, musikinstrumenter, materialer til formning, uddannelsesspil og -legetøj, haveredskaber, køkkenredskaber, værktøj og forskelligt andet udstyr og materiel. I visse skoler for børn fra socialt dårligt stillede familier leverede projektet endda basale sanitære installationer og hygiejneprodukter.

Om eftermiddagen blev der udbudt ekstra timer efter skoletid om dele af emner fra læseplanen og med vejledning inden for det tidsrum, som ellers hovedsagelig var besat med forskellige kreative og ekstra aktiviteter uden for læseplanen, f.eks. håndværk og aktiviteter til højnelse af manuelle færdigheder. Tilbuddet gjaldt i forholdet en time med hjælpeundervisning i læseplanfag til to timers leg og andre strukturerede aktiviteter. Denne tilgang gjorde det muligt for de faglige medarbejdere at gribe ind og skabe et mere fleksibelt læringsrum. Man mener set i bakspejlet, at denne tilgang i sidste ende har bidraget til at afhjælpe de negative årsager til ringe læringsresultater.

I skoleåret 2014/15 var der 20 535 efter-skoletids-caféer om eftermiddagen med 19 500 elever, herunder 6 600 elever fra socialt dårligt stillede familier. PRINED-projektet omfattede forskellige undervisningsmetoder, -programmer og -modeller. Skolelederne evaluerede en række af dem, herunder incitamentsprogrammet, heldagsskolesystemet og interessegrupper. Baseret på en undersøgelse bekræftede projektet med statistisk signifikans den positive indvirkning på den enkeltes læringspræstationer, især hos børn fra socialt dårligt stillede familier og børn, som deltog i incitamentsprogrammet og heldagsskolesystemet. Trods sin korte levetid (kun 20 måneder) blev PRINED positivt modtaget og accepteret af både de deltagende faglige medarbejdere og børn og elever.

Type
Øvelse
Land
SLOVAKIET
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar