ATD QUART MONDE – LÆRERUDDANNELSESMODUL

ATD quart monde er en fransk NGO, der involverer personer, som oplever eller har oplevet fattigdom. Blandt andre initiativer arbejder den sammen med "folkeuniversiteter" (universités populaires) i Frankrig med henblik på at tilvejebringe og indsamle ekspertviden fra dens medlemmer/deltagere om en række spørgsmål, herunder forældrenes rolle og opfattelsen af skolen.

På grundlag af denne erfaring udformede ATD i 2014 et uddannelsesmodul, der skal implementeres af det franske uddannelsesinstitut for lærere (ESPE) med sigte på personalet ved gymnasierne. Formålet med modulet var at øge lærernes bevidsthed om de forskellige opfattelser af og forventninger til skolen hos forældre fra dårligt stillede miljøer.

Modulet afspejler resultaterne af en række møder med forældre. Frygten for at blive bedømt af lærerne og følelsen af, at skolens regler og jargon er uigennemsigtige og komplekse, blev fremhævet som centrale udfordringer for forældre. Endvidere blev betydningen af gensidig respekt og anerkendelse af, at de kender deres børn bedst, fremhævet. Uddannelsesmodulet var ikke tænkt som et "vidnesbyrd" fra forældrene, men som et "ekspertbidrag". Som et yderligere resultat af denne proces udarbejdede de forældre, der var tilknyttet ATD, også et manifest, som sammenfattede deres vision for en mere rummelig skole. Nogle forældre oplyste også, at de som følge af dette arbejde nu føler sig mindre bange for komme på deres børns skole.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
National regering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar