AFEV – STØTTE TIL SKRØBELIGE FAMILIER GENNEM FRIVILLIGE STUDERENDE

AFEV er en fransk organisation, der gennemfører initiativer, som har fokus på forældre fra ugunstigt stillede socioøkonomiske baggrunde. Det er en almennyttig organisation, der yder forældrestøtte i ugunstigt stillede byområder. AFEV har rekrutteret et netværk af 8 000 studerende i hele Frankrig, som frivilligt yder midlertidig vejledning til forældre.

Rationalet bag tilbuddet er, at denne gruppe forældre føler sig dårligt klædt på til at støtte deres børns skolegang på grund af frygten for at blive bedømt af skolens personale, deres egne personlige negative erfaringer med skolen eller manglende viden om skolesystemet. Formålet er at hjælpe forældrene med at få øje på deres egne kompetencer og evner, så de kan påtage sig en mere aktiv rolle i deres børns læring på alle skoleniveauer (fra sidste år i førskolesystemet til ungdomsuddannelsesniveauet).

Støtten gives til forældrene på frivilligt grundlag i form af personlig vejledning. For at overvinde forhindringer mellem forældre og skole og skabe et tillidsforhold til familierne besøger de frivillige eleverne og deres forældre i hjemmet.

De frivillige studerende gennemfører en række undervisningsworkshopper, før de kommer i kontakt med forældrene, for at være klædt på til at yde kvalificeret støtte til forældrene. Under vejledningen taler de med forældrene om de problemer, de har med at støtte deres børns skolegang, hjælper dem med at sætte sig ind i skolesproget og skolens krav og giver tips og råd om, hvordan de kan holde øje med børnenes lektier og tilskynde dem til at lære mere, f.eks. ved at tage dem med på biblioteket.

Da det bliver mere og mere vanskeligt at skaffe flere frivillige, drøfter AFEV med en række universiteter, om de frivillige kan krediteres for deres indsats.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar