ONLINEINFORMATIONSSYSTEM FOR ERHVERVSVEJLEDNING

Der er blevet udviklet et unikt informationssystem i Tjekkiet med henblik på formidling af erhvervsvejledning- og oplysning. Det omfatter støtte til elever med ringe uddannelsesmuligheder og indlæringsvanskeligheder, eller som er i fare for at droppe ud af deres uddannelse. Systemet kan også anvendes af voksne (herunder personer, der har forladt skolesystemet uden kvalifikationer), som er interesseret i muligheder for videreuddannelse og i deres arbejdsliv.

Informationssystemet www.infoabsolvent.cz er blevet udviklet inden for rammerne af VIP II-projektet, der formidler erhvervsvejledning- og oplysning. Systemet indeholder fire overordnede tematiske afsnit med oplysning om uddannelse og arbejdsmarkedsforhold og hjælper unge med at træffe vigtige beslutninger. Portalen omfatter en kompleks støtteplatform, der kan anvendes til at løse forskellige spørgsmål under uddannelses- og erhvervsuddannelsesforløbet og ved valg af karriere. Portalen som helhed udgør er et nødvendigt redskab, ikke kun for elever og forældre, men også for vejledere og lærere, der anvender den som en rettesnor. Systemet er udformet som en mekanisme til selvhjælp på en måde, der gør det nemt at bruge for personer med ringe erfaring med at søge på internettet. For at lette forståelsen af ekspertoplysninger er teksten tilpasset et stilistisk enkelt format. Det centrale element set ud fra et skolefrafaldssynspunkt er afsnittet med råd og anbefalinger ("Hvordan bærer man sig ad?"). Afsnittet om hvordan man bærer sig ad, indeholder anbefalinger om, hvordan man skal forholde sig, når man står over for forskellige problematiske situationer i løbet af og efter uddannelsen. Det omfatter også støtte til elever med ringe uddannelsesmuligheder og indlæringsvanskeligheder, eller som er i fare for at droppe ud af deres uddannelse. Systemet kan ligeledes anvendes af voksne (herunder personer, der har forladt skolesystemet uden kvalifikationer), som er interesseret i, hvilke muligheder der findes for videreuddannelse og for deres arbejdsliv.

For at hjælpe elever med indlæringsvanskeligheder omfatter informationssystemet et afsnit vedrørende omstilling fra skole til arbejdsmarked uden hindringer. Selv om spørgsmålet om skolefrafald vedrører alle elever og studerende, har forskningen vist, at der er en væsentlig sammenhæng mellem social ulighed og risikoen for skolefrafald. Denne sammenhæng er afspejlet i projektets aktiviteter. Eksempler på god praksis vedrørende forebyggelse af skolefrafald indsamles på lang sigt. Teksterne er tilgængelige i uforkortet form på www.infoabsolvent.cz i afsnittet vedrørende overgang fra skole til arbejdsmarked uden hindringer. Disse eksempler på god praksis er blevet anvendt til at opstille en liste over individuelle forebyggelses- og indgrebsforanstaltninger i forbindelse med skolefrafald. De omfatter foranstaltninger med henblik på at skabe et mere effektivt samarbejde mellem sekundærskolens nedre trin og gymnasieniveauet, lettelse af elevernes overgang til gymnasiet og deres tilpasning til det nye skolemiljø og foranstaltninger til forbedring af kommunikationen med forældrene samt foranstaltninger, der tager sigte på at motivere eleverne til at fortsætte deres uddannelse. Disse foranstaltninger kan inddeles i følgende kategorier:

  • Forebyggelse inden skolestart med henblik på at sætte øget fokus på elever på sekundærskolens nedre trin (foranstaltninger, der tager sigte på at støtte elever i forbindelse med valg af skole og studieområde, kommunikation med elever og forældre inden overgangen til gymnasiet osv.).
  • Overførsel af elever fra én skole til en anden og forebyggelse i forbindelse med overgangen til gymnasiet (dette omfatter foranstaltninger til støtte for elever, der skifter fra én skole eller ét studieområde til en anden/et andet, men også kommunikation mellem sekundærskolens nedre trin og gymnasiet for at formidle oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesmæssige behov med henblik på effektivt at støtte overgangen til gymnasiet og sikre en vellykket tilpasning til det nye miljø).
  • Foranstaltninger, der tager sigte på at øge elevernes motivation for at lære (dette omfatter foranstaltninger i relation til kontakten med miljøet uden for skolen, vægt på praktiske resultater og forbindelsen mellem uddannelse og praksis, anvendelse af tilskud og navnlig foranstaltninger, der sigter mod at integrere socialt udsatte elever i arrangementer på skolen).
  • Individuelle foranstaltninger i løbet af uddannelsen (individuelle foranstaltninger rettet mod en bestemt elev og dennes forældre, f.eks. uddannelsesudvalg, onlinesystem til kontrol af fremmøde, metoder og planer til identifikation af sårbare elever osv.).
  • Støtte til lærere i forbindelse med arbejdet med elever, der er i risiko for skolefrafald.

Spørgsmålet om, i hvilket omfang disse foranstaltninger anvendes i gymnasiet, var genstand for en undersøgelse. På grundlag af resultaterne af denne undersøgelse er de foranstaltninger, som skolerne fandt mest interessante, blevet udvalgt. Efterfølgende er der blevet udarbejdet metoder til gennemførelse af disse foranstaltninger, som er blevet evalueret i praksis af 12 gymnasier. For øjeblikket er en evalueringsrapport om denne undersøgelse under udarbejdelse, og den vil indeholde en liste over samtlige forebyggelses- og indgrebsforanstaltninger og resultaterne af undersøgelsen samt den hertil svarende metode og resultaterne af deres evaluering i gymnasierne.

Type
Øvelse
Land
TJEKKIET
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :