Pædagogiske og psykologiske rådgivningscentre

I Tjekkiet arbejder centre for pædagogisk og psykologisk rådgivning direkte med børn fra treårsalderen og opefter i samarbejde med forældrene. Centrene yder karriererådgivning, deltager i aktiviteter om forebyggelse af risikoadfærd hos børn og unge og bistår i udviklingen af uddannelsesmæssige og psykologiske kompetencer hos lærerne.

Centre for pædagogisk og psykologisk rådgivning deltager i uddannelsesprocesser, især i tilfælde hvor uddannelsesprocessen er hæmmet. De pædagogiske og psykologiske rådgivningscentres hovedaktivitet er direkte arbejde med børn/skoleelever og deres forældre, især på individuelt grundlag, men også gennem gruppearbejde.  Målgruppen er børn/skoleelever fra tre år og opefter til og med fuldført ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse. På basis af centrets anbefalinger vælges eller ændres elevens skoleforløb. I processen med at vejlede børn og elever påvirker centret aktivt processen med at erhverve og konsolidere viden, holdninger og værdisæt (valg af egnet læringsstil, familieterapi osv.). Centrene yder karriererådgivning, deltager i aktiviteter om forebyggelse af risikoadfærd hos børn og unge og bistår i udviklingen af uddannelsesmæssige og psykologiske kompetencer hos lærerne. Centrenes aktiviteter foregår primært ved ad hoc-besøg på skolerne og de vejledende institutioner.

Som en vejledende institution er centrene for pædagogisk og psykologisk rådgivning oprettet i henhold til § 116 i lov nr. 561/2004 Coll., om førskole, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og anden uddannelse (skoleloven), med ændringer.

Adgangen til rådgivning i Tjekkiet er forholdsvis god. Praktisk taget alle regionerne betjenes, også via fjernbetjening. Psykologerne udgør halvdelen af personalet, en tredjedel er specialrådgivere, og resten er socialrådgivere og administrativt og teknisk personale.

Type
Øvelse
Land
TJEKKIET
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :