Lad os sammenligne sprog: sprogindlæring gennem sammenligning

Al sprogundervisning bygger på bevidste eller ubevidste sammenligninger mellem de sprog, som vi allerede kender, og dem, vi er i færd med at lære. Dette aspekt kan udnyttes som en værdifuld ressource i klasseværelset, hvor der er udfordringer med kulturel og sproglig integration af nyligt ankomne elever fra mange forskellige lande.

"Lad os sammenligne sprog" (Comparons nos langues) er udviklet af universitetet i Montpellier, Frankrig, som en undervisningsmetode, der engagerer elever i grundskolen og på mellemtrinnet gennem sammenligning af forskelle og ligheder i deres sprog med hensyn til fonetik, syntaks, nonverbal kommunikation og grafisk system for at hjælpe dem med at lære undervisningssproget.

Denne fremgangsmåde giver eleverne mulighed for at lære fransk (som undervisningssprog) gennem sammenligning med andre sprog (dvs. engelsk eller spansk, som man i skolen undervises i som fremmedsprog) og med deres modersmål og gennem at arbejde sammen med andre elever. Fremgangsmåden giver eleverne mulighed for at sætte pris på deres flersprogethed og klare sig bedre i uddannelsessystemet, herunder at lære andre sprog mere bevidst. Den befordrer også et øget socialt samspil og samarbejde i klasseværelset.

Samlet set stimulerer metoden kognitive og metalingvistiske færdigheder og øger den tværkulturelle bevidsthed, samtidig med at den giver nyankomne børn mulighed for både at sætte pris på og anerkende deres egen flersprogede og multikulturelle identitet. Desuden kan man på en videooptagelse af projektet se, at børnene virkelig synes at nyde undervisningen, deltage aktivt og sidst, men ikke mindst at have det sjovt!

Projektet fik i 2004 Den Europæiske Sprogpris og blev anerkendt af det franske undervisningsministerium som en værdifuld sprogindlæringsmetode i 2009.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Ingen finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :