FORENINGEN AF EUROPÆISKE GRUNDSKOLER I KÖLN, TYSKLAND

I Köln er der som i alle større tyske byer en stor andel af børn, som lærer tysk som andetsprog, og uddannelsessystemet har måttet tilpasse sig denne situation gradvis. Byrådet benyttede lejligheden til at stifte foreningen af europæiske grundskoler for at tilbyde eleverne mulighed for at lære to sprog ud over deres modersmål. De 13 medlemsskoler bruger ud over tysk de mest almindelige modersmål som undervisningssprog og tilbyder yderligere sprogundervisning som et separat fag.

I alle større tyske byer er der en stor andel af børn, som taler et andet sprog end tysk derhjemme, og som har lært tysk som andetsprog. For hele landet er andelen 4,8 %, hvilket er lige over det europæiske gennemsnit, men i store byer er andelen af børn og unge med indvandrerbaggrund ofte 50 % eller mere.

Dette er tilfældet for Köln, som er Tysklands fjerdestørste by med over 1 mio. indbyggere og udgør centrum i Ruhr-distriktet med dets mere end 10 mio. indbyggere. Mere end 180 forskellige nationaliteter bor og arbejder i Köln, og byens internationale befolkning bidrager til en rig og dynamisk kultur. Uddannelsessystemet har måttet tilpasse sig gradvis til de nye bølger af immigranter, og i flere årtier har sprogproblemerne stået centralt i byens integrationspolitikker.

I alle tyske skoler undervises der nu i engelsk fra første klasse i grundskolen. Da så mange børn har tysk som andetsprog, opfatter byrådet dette som en anledning til at følge EU's retningslinjer fra Barcelona 2002 til alle medlemsstater om at hjælpe børn med at lære to sprog ud over deres modersmål. Dette er baggrunden for byrådets beslutning om at stifte foreningen af europæiske grundskoler i Köln. Hver af de 13 medlemsskoler bruger ud over tysk et af de mest udbredte modersmål som undervisningssprog og tilbyder undervisning i det pågældende sprog på forskellige niveauer som et separat fag.

Type
Øvelse
Land
TYSKLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :