KOALA: sprogkundskaber og kognitive færdigheder i flersprogede skoler

KOALA (KOordinierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordinerede læse- og skrivefærdigheder i grundskoleundervisningen) er et innovativt koncept, der kombinerer læse- og skrivefærdigheder og flersprogede kompetencer, og som er blevet indført i primærskoler i flere tyske delstater. I Nordrhein-Westfalen er metoden gradvist ved at blive udvidet og tilpasset den ændrede elevsammensætning i byerne.

I mange store byer i Tyskland er andelen af børn med indvandrerbaggrund i grundskolen 50 % eller derover. KOALA-tilgangen udnytter den naturlige flersprogethed blandt disse børn og gør det, der som oftest opfattes som en hindring, til en fordel, nemlig at mange elever har et andet familiesprog end undervisningssproget.

KOALA-undervisningsmetoden videreudvikles løbende. Den stopper ikke med opnåelsen af læse- og skrivefærdigheder og er knyttet til andre former for koordineret læring af migrantsproget og tysk. Konceptet er i overensstemmelse med kravet fra Det Europæiske Råd i Barcelona i 2002 om, at der skal undervises i to andre sprog end modersmålet.

KOALA består af undervisning i læse- og skrivefærdigheder og andre emner på både tysk og migrantbørnenes familiesprog. Den hidtidige erfaring bygger overvejende på inddragelse af tyrkisk, men konceptet kan anvendes på alle sprog.  Vurderinger viser, at elever, der undervises efter KOALA-metoden, opnår gode læse- og skrivefærdigheder på begge sprog og bedre færdigheder i tysk end deres kammerater, der kun er blevet undervist i læse- og skrivefærdigheder på tysk. De andre fordele ved KOALA omfatter et positivt billede af det oprindelige sprog og den oprindelige kultur, hvilket bidrager til, at eleven udvikler en positiv selvopfattelse, samt til en kontrastiv behandling af begge sprog, fremme af den sproglige og kulturelle bevidsthed og inddragelse af forældre med indvandrerbaggrund.

De ekstra omkostninger for skolerne skyldes hovedsagelig, at der både skal ansættes undervisningspersonale med tysk baggrund og indvandrerbaggrund.

Type
Øvelse
Land
TYSKLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
N/A

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :