SAMMEN FREM MOD INKLUSION – VÆRKTØJSKASSE TIL MANGFOLDIGHED

Grundskoleuddannelsen i Irland står med den udfordring og mulighed, at den skal integrere flere og flere elever, der hverken har engelsk eller irsk som modersmål. Ud over behovet for at udarbejde en læseplan for engelsk som andetsprog og producere egnet undervisningsmateriale er der et erkendt behov for at yde støtte til ikke blot engelskundervisningen, men også til udviklingen af et inkluderende værdisæt i læseplanen. Værktøjskassen har fire rum. Det første, der handler om at "gøre klar", giver værktøjer til at håndtere de problemer i forbindelse med forberedelsen til skolegang, som skal afhjælpes for at gøre skolegangen virkelig indbydende og inkluderende. Det andet rum med titlen "den første tid" omhandler de første skridt i retning af integration af elever fra andre lande, kulturer og etniske tilhørsforhold. Der vil nødvendigvis primært være fokus på sprog og behovet for at udvikle kommunikationen i klasseværelset og opbygge et klasseværelsesmiljø, hvor nye sproglige og kulturelle udfordringer kan håndteres. Det tredje og fjerde rum, "det videre forløb" og "hvad nu?", rummer værktøjer til den videre og løbende inklusionsproces.

Filer
Toolkit
Type
Document
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :