Læringscenter på TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Læringscenteret blev oprettet på TGM (et teknisk gymnasium) som et skoleeksperiment i skoleåret 2016/17. Det er blevet gennemført i skolens it-afdeling i to af de fire klasser i det første år (dvs. 9. klasse).
I læringscenteret afsatte eleverne selv 20 timer om ugen. Af disse 20 timer vedrører ni almene fag (tysk, engelsk og matematik) og 11 timer omfatter fag relateret til erhvervsuddannelse (softwareudvikling, systemudvikling, medieteknologi, netværksteknologi). Undervisningen i de andre seks skolefag (geografi, historie og samfundsvidenskab, naturvidenskab, religion, idræt, computerworkshop), som udgør 13 timer om ugen, følger fortsat traditionelle undervisningsmetoder.

Selvreguleret undervisning finder sted i fire specielt udstyrede lokaler. I hvert af disse klasseværelser er der i gennemsnit 16 elever, som får hjælp af en lærer, hvis de har nogen spørgsmål. Lærere underviser ikke i løbet af lektionerne i læringscenteret. Eleverne kan derimod bestemme, hvornår (i hvilken rækkefølge) og hvor længe, de vil studere et bestemt emne. De kan desuden beslutte, hvor højt niveauet i undervisningsmaterialet skal være. Eleverne orienterer sig således efter en kompetenceoversigt, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer der er nødvendige for et specifikt kvalifikationsniveau, dvs. grundlæggende viden eller udvidet viden. Undervisningsindholdet er udarbejdet af lærere i elektronisk format eller papirformat med henvisning til supplerende informationskilder (websteder, bøger osv.). Hvis elever ønsker at gennemføre et modul, skal de lave en aftale med deres lærer med henblik på en prøve. Ud over disse prøver findes der standardiserede prøver, som gør det muligt at sammenligne akademiske resultater for de elever, der deltager i læringscenteret sammenlignet med de elever, der deltager i parallelle timer med traditionelle undervisningsmetoder.
Elever modtager desuden to timers individuel rådgivning om ugen. Det betyder, at den enkelte elev bliver tildelt en lærer, der yder individuel rådgivning med hensyn til fastlæggelse af læringsmål, og hvordan målene kan nås. Et andet vigtigt instrument er den såkaldte logbog (en undervisningsdagbog), som indeholder en ugentlig tidsplan, og hvor eleverne dokumenterer sine mål, læringsfremskridt og det indhold, der er blevet drøftet i løbet af rådgivningstimer. Formålet med logbogen er at oplyse elever, lærere og forældre om de planlagte trin og fremskridtene i indlæringen.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Type
Øvelse (direct evidence)
Land
ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar