Stop-Dropout!

Det overordnede formål med projektet er at nedbringe det tidlige frafald blandt elever på erhvervsuddannelser ved at give rådgivere og undervisere materialer og redskaber, således at de kan udvikle deres egne færdigheder i gruppearbejde, identificere potentielt frafald og de særlige karakteristika ved elevgrupper, yde støtte, der er tilpasset de individuelle behov og derved forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne.

Stop-Dropout-projektet fokuserer på at finde personer, der er i fare for skolefrafald, evaluere deres behov og yde fleksibel støtte. Det består af tre værktøjer, som rådgivere og administratorer kan bruge på forskellige skoleniveauer, uddannelsescentre og andre institutioner. Værktøjerne er baseret på en holistisk tilgang med fokus på den enkelte og dennes fremtidige muligheder.
De tre komponenter:
• Risikodetektoren, et interaktivt elektronisk værktøj, der er konstrueret til at identificere elever i fare for ikke at gennemføre skolen eller skolefrafald. Teknikken er udformet til at evaluere elevers styrker og svagheder, der anses for vigtige i læringsmiljøet for at vurdere ikke alene risikoen for ikke at gennemføre skolen, men også for at vurdere, hvilken form for støtte der er bedst egnet til forskellige grupper af elever.
• Den personlige profil, et samtaleskema til rådgivere, der er udarbejdet som en systematisk hjælp til individer i risikogruppen, så de bedre kan identificere deres styrker og svagheder samt læringsmiljø, således at de kan fastlægge deres behov for bedre at kunne nå deres uddannelsesmæssige og personlige mål.
• Fleksibel forebyggelse og støtteordning forebygger skolefrafald og hjælper dem, som allerede er droppet ud. Det er en ramme for rådgivere og andre fagfolk, der arbejder med unge elever, og den er baseret på individuelle behov og yder passende støtte inden for forskellige befolkningsgrupper. Samarbejdet har en tilgang med fokus på individet med det formål at finde egnede løsninger til den enkelte.
Stop Dropout! er et europæisk projekt, der har til formål at mindske skolefrafald. Det er et EU-finansieret projekt om overførsel af innovation (perioden 2009-2011), og det bygger på resultaterne af PPS-projektet, der modtog "Best Practice Guidance Award" i 2007. Inden for dette projekt er de analyse- og rådgivningsinstrumenter, der er gemmeført i Norge og Island, overført til Østrig, Tyskland, Slovenien og Tjekkiet og tilpasset den nationale kontekst.

Type
Øvelse (direct evidence)
Land
SLOVENIEN; TJEKKIET; TYSKLAND; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar