MODTAGELSESKLASSE – TURMA DE ACOLHIMENTO

Modtagelsesklassen henvender sig til elever, hvis modersmål ikke er portugisisk, og som for nylig er ankommet til Portugal for at følge 1. og 2. del af basisniveauet (6 til 12 år). Afhængigt af sprogfærdighederne kan der finde undervisning sted i modtagelsesklassen ca. 10 timer om ugen. I dette tidsrum tages eleverne ud af deres stamklasse og går i en specialklasse. Dette sker, indtil eleven behersker det portugisiske sprog i tilstrækkelig grad til at følge undervisningen. Eleverne udpeges af klasselæreren, lærerne eller skolelederen (ved indskrivningen). Læreren i modtagelsesklassen identificerer elevens behov og udvikler en strategi. Når eleven når op på det færdighedsniveau i portugisisk, der kræves for at deltage i den almindelige undervisning, vender vedkommende tilbage til stamklassen.

Læreren i modtagelsesklassen og stamklasselæreren er ansvarlige for at beslutte, hvordan foranstaltningen skal gennemføres (strategier, den afsatte tid og omfanget af foranstaltningen). Læreren i modtagelsesklassen, der udelukkende helliger sig denne klasse, leverer sin undervisning i samarbejde med stamklasselæreren.

Det overordnede ansvar for gennemførelsen af denne foranstaltning ligger hos skolelederen.

Manglen på disponible lærere er den største hindring for, at eleverne kan tilbringe mere tid om ugen i modtagelsesklassen, især når de ankommer uden eller med meget begrænset kendskab til portugisisk. Det ville være ønskeligt, at de i et stykke tid kunne opholde sig flere timer om ugen i modtagelsesklassen, men det er ikke altid muligt på grund af manglen på lærere og kravet om højst 10-12 elever pr. klasse (samtidig).

Gennemførelsen af foranstaltningen overvåges og vurderes af skolens kvalitetsovervågningsenhed (den struktur, der er ansvarlig for overvågning og intern evaluering af skolen) og skolelederen.

Resultaterne har været rigtig gode. Indlæringen af det portugisiske sprog er blevet fremskyndet, hvilket gør det muligt hurtigere at vende tilbage til stamklasserne, og det er endog lykkedes nogle elever at nå de krævede læringsresultater i løbet af deres første år i skolen i Portugal.

Med hensyn til de nødvendige ressourcer og finansiering er der er behov for et særligt lokale med egnede materialer for at fremme indlæringen af sproget og en fuldtidslærer, som afsættes til denne foranstaltning. Foranstaltningen finansieres af uddannelses- og videnskabsministeriet gennem programmet for uddannelsesområder, der kræver en prioriteret indsats (TEIP).

Foranstaltningen er endnu i gang og indgår i forbedringsplanen for skoleklyngen under TEIP.

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :