Åben skole-initiativet i Frankrig

Initiativet fremmer den sociale og skolemæssige integration af elever og bidrager til at sikre et vellykket uddannelsesforløb for alle.

"Åben skole"-initiativet, der blev oprettet i 1991, tilbyder aktiviteter for børn og unge i skoler og gymnasier i skoleferierne og om onsdagen i løbet af skoleåret. Det tilbyder et aktivitetsprogram inden for uddannelse, kultur, sport og fritid.

Initiativet er baseret på frivillig deltagelse af skoleledere, som frit kan tilrettelægge deres egne projekter på skoleniveau. For at sikre effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger udarbejder hver skole sit eget aktivitetsprogram inden for et afgrænset uddannelsesprojekt, der indgår i skoleplanen. Der stemmes om dette projekt i rådet af skolerepræsentanter.

Elever, der deltager i "åben skole"-initiativet, er indskrevet i workshopper i små grupper på ca. en halv snes elever, afhængigt af aktiviteten. "Åben skole"-initiativet giver mulighed for at åbne institutionen for det område, hvor den er beliggende, ved at mobilisere alle disponible ressourcer, herunder kulturelle ressourcer, og ved at inddrage arbejdsmarkedets parter og lokale foreninger. Med henblik herpå udvikler skolelederne partnerskaber med tilknyttede organisationer eller lokale myndigheder. De retter henvendelse til departementernes delegerede i den generelle kommission for lige muligheder for territorierne (Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)), de delegerede for præfekten, der er til stede i de prioriterede områder af byen, eller som beskæftiger sig med en bestemt politik, eller de politiske eller kulturelle tjenester under kommunalbestyrelserne og de departementale råd.

Med henblik på en lokal netværksdynamik tilstræbes der konvergens med den lokale aftale om støtte til skolegang (contrat local d'accompagnement à la scolarité) eller ordningen "Ville Vie Vacances" (By – Liv – Ferie). Hvis der findes et territorialt uddannelsesprojekt (projet éducatif territorial - PEDT), sigter "åben skole"-initiativet mod at blive en del af det.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar