Gruppeundervisning i Irland

I mange år har gruppeundervisning i Irland og andre steder været en forholdsvis underudnyttet og undervurderet tilgang til støtte til læring. OECD's internationale undersøgelse af undervisning og læring (TALIS 2009) i 24 lande viser, at den metode, der anvendes mindst af almene lærere på sekundærniveauet, når de samarbejder med hinanden, er gruppeundervisning i klasseværelset. En senere TALIS-undersøgelse (2013) viser gruppeundervisningens evne til at understøtte lærernes samt elevernes læring, idet det anerkendes, at det er gået langsomt med at indføre den i mange sammenhænge.

I Irland er det rimeligt at sige, at det erklærede mål fortsat er at fremme gruppeundervisning, hvor to lærere underviser i samme klasse samtidig. Gruppeundervisning ses nu som et middel til nå en række uddannelsesmæssige mål. De mange kontakter med gruppeundervisning fortsætter med at udvikle sig fra en ren specialundervisnings-/inklusionsdagsorden til en dagsorden for faglig udvikling af lærerne og den øverste ledelse og sågar til selvevaluering af hele skolen.

Gruppeundervisning understøtter i betydelig grad elever, der er i risiko for ikke at tage imod læring (af flere årsager, herunder skolefrafald, handicap, sociale udfordringer og identificeret handicap), og åbner klasseværelserne, hvilket giver mulighed for at indlede en dialog og fremme "oplæring på arbejdspladsen" og "kvaliteten af oplæring på arbejdspladsen".

Ud over at tackle elevernes læring og chancer i livet støtter gruppeundervisning lærerne i deres faglige udvikling og gør, at de selv under mere krævende omstændigheder vælger at blive på skolen.

Type
Øvelse
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar