OSCAILT-NETVÆRKET

Oscailt-netværket for skoleledere blev oprettet i 2009 i Limerick for at fremme lokalsamfundets brug af skolens lokaler og faciliteter med henblik på at tilbyde eleverne et omfattende udvalg af tjenester både i og uden for skoletiden. Det har gjort det lettere for skolelederne at støtte hinanden og udveksle erfaringer med håndteringen af skolefrafald og uddannelsesmæssige skævheder.

Limerick er den tredje største by i Irland og har en stor migrantbefolkning samt et betydeligt antal befolkningsgrupper i den lavere ende af den socioøkonomiske skala, hvilket har resulteret i, at et stort antal skoler deltager i DEIS-programmet. Forældrenes uddannelsesniveau er lavt, og de resultater, der opnås både i Junior-forløbet og Leaving Certificate-forløbet, er også lave. Med høje arbejdsløshedsprocenter (100 % i nogle områder) er de uddannelsesmæssige udfordringer ekstreme i visse tilfælde. Med en stor andel af børn med ringe mundtlig sprogudvikling og emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder er der er et stort behov for terapeutiske tjenester for børn. De særlige træk ved byen, der er beskrevet ovenfor, kræver en tilgang, som omfatter hele byen, til tackling af uddannelsesmæssige udfordringer og kapacitetsopbygning hos lærere og skoleledere.

Inden for Oscailt-netværket for skoleledere mødes lederne i et sikkert og understøttet miljø for at støtte hinanden og udveksle erfaringer med håndtering af uddannelsesmæssige udfordringer. De kan udveksle god praksis, fremsætte fælles ansøgninger om støtte og finde løsninger, ikke blot mellem partnerskoler, men med forbedret kommunikation med eksterne agenturer og andre skoler uden for netværket. Der udveksles erfaringer mellem skolerne og gennem samarbejde og støtte fra nationale myndigheder og bystyret. Det anerkendes, at hindringer for fremskridt på uddannelsesområdet i Limerick delvist skyldes bredere problematikker, som ligger uden for uddannelsessystemet. Det anerkendes også, at løsningen ikke kun ligger inden for uddannelsessystemet, men også skal søges gennem samarbejde med andre instanser, f.eks. gennem tværfaglige projekter og gennem et klart forum for kommunikation og samarbejde mellem interessenter.

Type
Øvelse
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :