E-VÆRKTØJ TIL FOREBYGGELSE AF MOBNING

Det svenske uddannelsessystem er baseret på respekt for menneskerettigheder og grundlæggende demokratiske værdier såsom menneskelivets ukrænkelighed, ligeværd, respekt for den enkeltes personlige integritet og ligestilling mellem kønnene. I overensstemmelse med disse værdier lægges der stor vægt på, at al uddannelse skal være inklusiv og aktivt forebygge alle former for forskelsbehandling og chikane, herunder mobning.

Alle skoler skal have en systematisk metode til at fremme bekæmpelse af diskrimination og foranstaltninger til forebyggelse af chikane og mobning. Derfor har hver skole eller børnehave siden den 1. januar 2009 været forpligtet til at udarbejde en årlig ligebehandlingsplan, hvori alle forebyggende rutiner og foranstaltninger mod chikane og mobning er beskrevet.

Diskriminationsombudsmanden (DO) har lanceret et e-værktøj for at hjælpe skolerne med at udfærdige planen. E-værktøjet omfatter alle de aspekter, der kræves i henhold til loven, nemlig forebyggende foranstaltninger og rutiner i forbindelse med nødsituationer samt foranstaltninger, der skal træffes af skolen i tilfælde af diskrimination, chikane, forskelsbehandling eller mobning. Det omfatter hjælp til udarbejdelse af skolens eller børnehavens plan for bekæmpelse af diskrimination og nedværdigende behandling. Det er gratis at bruge og er udviklet af diskriminationsombudsmanden i samarbejde med børne- elevrepræsentanten i Skoleinspektionen og uddannelsesstyrelsen.

Værktøjet viser trin for trin skolelederen, børnehavelederen eller andre ansvarlige personer vej gennem de forskellige dele af planen. Undervejs får vedkommende også en række praktiske tips og råd samt henvisninger til love og retningslinjer. En model af værktøjet i pdf-format og yderligere oplysninger findes på webstedet (www.planforskolan.se).

E-værktøjet indeholder en liste over de forebyggende foranstaltninger, der er planlagt, og de spørgsmål, der skal tages op. Disse omfatter:

  • de lærendes og personalets deltagelse i udarbejdelsen af planen
  • formidling af planen
  • evaluering af den foregående plan, og en beskrivelse af, hvordan den foreliggende plan skal evalueres
  • kortlægning af den nuværende situation og steder (hvis der er steder eller tidspunkter, hvor eleverne føler sig mere sårbare eller udsatte)
  • forebyggende foranstaltninger
  • rutiner i nødsituationer.
Type
Øvelse
Land
SVERIGE
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Ingen finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar