PLUGINNOVATION-PLATFORMEN

PlugInnovation er en digital platform, der har en ambition om at blive en national ressourceklynge til forebyggelse af skolefrafald. Webstedet vil indsamle oplysninger, statistikker, forskning og eksempler på vellykkede foranstaltninger, som skolerne har truffet for at forebygge skolefrafald.

Hvert projekt inden for Plug In-rammen er blevet anvendt som en metodologisk workshop til undersøgelse af metoder til imødegåelse af skolefrafald. Inden for rammerne af deres systematiske kvalitetssikringssystem har skoler og kommuner frit kunnet undersøge forebyggelsesmetoder med henblik på at reducere frafaldsprocenterne.

På nuværende tidspunkt består dataene af beskrivelser og dokumentation fra projekterne, men projekternes bredde og antal har betydet, at der er blevet tilvejebragt materiale, der gør det muligt at undersøge effektive foranstaltninger til forebyggelse af skolefrafald. Endvidere er der blevet føjet en række indgående, videnskabeligt dokumenterede undersøgelser til analysen.

Der er blevet identificeret fem faktorer for succes, som vil blive brugt som affyringsrampe for projekter under Plug In 2.0, og som blev offentliggjort på webstedet i løbet af sommeren 2015.

Disse faktorer er:

  • Fokus på den lærende, en holistisk tilgang

Eksempler på holistiske tilgange med fokus på den lærende omfatter både individuelle og strukturelle foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne hindringer for læring. De spænder fra udvikling og tilpasning af selve undervisningen, den pædagogiske og strukturelle støtte, praktisk oplæring på arbejdspladsen, udforskning af fremtidige karriereforløb til foranstaltninger, der tager fat på de lærendes behov uden for skolen. Lærende, der er i fare for at droppe ud, har ofte en høj grad af fravær og skal derfor gribes an på mindre traditionelle måder.

  • Overvågning

Et første afgørende skridt til forebyggelse af skolefrafald er at overvåge faktorer, der tyder på, at de lærende ikke er motiverede for skolegang og læring. Nogle af de vigtigste faktorer er den enkeltes klassetrin, resultater, fravær, manglende overholdelse af mødetider og engagement i skolen i og uden for klasseværelset. Men også andre faktorer påvirker skolefrafaldet, f.eks. evner til at løse problemer, sociale dimensioner, spørgsmålet om, hvor godt de lærende forbinder læring med fremtidige mål, og vedkommendes forhold til andre elever og voksne.

  • Personlige relationer

Positive relationer og tillid mellem elever og voksne er blevet identificeret som vigtige mekanismer for forebyggelse af skolefrafald. En bevidst indsats for at opbygge pålidelige relationer påvirker elevernes motivation og velbefindende samt deres præstationer i skolen. Gode relationer er afgørende for dem, der er i fare for at droppe ud af skolen, fordi de tilskynder dem til at gå i skole, deltage i læringen og reagere på støtteforanstaltninger.

  • Fleksibilitet

Selv om elever, der risikerer at droppe ud af skolen, har mange fælles individuelle eller strukturelle baggrunde, kan deres behov variere. Fleksible tilgange og metoder er derfor vigtige med hensyn til at yde individuel støtte til læring til alle elever.

  • Samarbejde

Lærende, der allerede er eller er i fare for at droppe ud af skolen, har behov for forskellige støttemekanismer. For den enkelte kan det være vanskeligt at sætte sig ind i, hvilke arbejdsmarkedspartnere eller interessenter der kan yde en sådan støtte. De forskellige initiativer, der er til rådighed, kan lettere udnyttes, hvis samarbejdet mellem partnerne forbedres.

Type
Øvelse
Land
SVERIGE
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende; Periodisk
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :