STRATEGIER FOR FREMTIDEN (PARCOURS AVENIR)

Denne nye strategi, der er blevet udviklet i Frankrig, gør det muligt for eleverne bedre at forstå den økonomiske verden og erhvervslivet, at blive opmærksomme på de forskellige erhverv og uddannelsesmuligheder, at øge deres følelse af engagement og initiativ og at forme den retning, de ønsker at følge i deres uddannelses- og karriereforløb.

Alle elever fra det første år af det nedre trin af sekundærskolen til det sidste år af gymnasiet (henholdsvis 11 og 18 år) vil følge dette uddannelsesforløb.
Det gør det muligt for eleverne at

  • forstå den økonomiske verden og erhvervslivet
  • blive opmærksomme på de forskellige erhverv og uddannelsesmuligheder
  • øge deres følelse af engagement og initiativ
  • forme den retning, de ønsker at følge i deres uddannelses- og karriereforløb.

Under den obligatorisk skolegang tages der hensyn til den viden og de færdigheder, som de har erhvervet inden for rammerne af denne strategi, ved godkendelsen af deres erhvervelse af fælles grundlæggende viden, færdigheder og kultur. 

Strategien fremmes gennem det digitale værktøj, FOLIOS, hvorved elevernes udvikling gennem hele primær- og sekundærskolen kan følges og registreres.

Dette initiativ indgår i den europæiske sammenhæng, hvor livslang vejledning fremhæves gennem resolutionen om "bedre integration af livslang vejledning i strategierne for livslang læring", der blev vedtaget den 21. november 2008. Resolutionen indeholder en specifik opfordring til medlemsstaterne om "at fremme evnen til selv at orientere sig gennem hele livet."

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar