INITIATIVER TIL FORBEDRING AF LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER

Maltesiske elevstøtteinitiativer til forbedring af læse- og skrivefærdighederne indgår i en generel national strategi til fremme af læse- og skrivefærdighederne for alle, der har til formål at konsolidere de igangværende nationale programmer, som har haft deltagelse af mere end 8 000 elever om året. Skolerne kan planlægge og gennemføre deres egne læse- og skrivefærdighedsprojekter for deres egne elever og studerende, der måtte have behov for det. Disse initiativer finansieres gennem tilskud, primært fra de lokale myndigheder.

Følgende er eksempler på nylige maltesiske initiativer til forbedring af læse- og skrivefærdigheder:

1) Tilvejebringelse af hjemme- og klassebiblioteker:  Dette initiativ tager sigte på at øge og forbedre læsematerialerne i primærskolernes biblioteker. Der er stillet indbydende og attraktive materialer til rådighed på maltesisk og engelsk. På grundlag heraf har en national kampagne, der er blevet formidlet gennem forældremøder på skolen og en tilgængelig onlinepolitik, tilskyndet forældre og omsorgspersoner til at engagere sig ved at læse med og for deres børn hjemme.  I alt har 2 225 elever i 126 klasseværelser i 20 primærskoler på Malta og Gozo nydt godt af "Aqra kemm Tfla"-programmet. Der er blevet udleveret 11 500 bøger i disse klasser.

Den indledende fase af programmet blev afviklet i 16 primærskoler af det nationale agentur for udvikling af læse- og skrivefærdigheder under undervisningsministeriet. Genren er både fiktion og nonfiktion på maltesisk og engelsk. Den enkelte bog var afpasset efter børnenes læsealder og var forsynet med en farvekode. Der er blevet oprettet fortegnelser over læsefærdigheder for at hjælpe lærerne med at fastlægge et barns læseniveau. Den primære hensigt var at gøre det sjovt og udbytterigt at læse. Skolerne modtog retningslinjer for god praksis ved anvendelse af læsebøger på forskellige niveauer i klassebibliotekerne. Bøgerne udleveres af bibliotekarer, og læsningen overvåges af klasselærerne.

På mange skoler er bibliotekerne åbne i timerne og i frikvartererne. Under særlige omstændigheder, der involverer elever med en behovserklæring eller SEBD-elever, indbyder biblioteker sådanne elever til læsning og interaktive aktiviteter. I frikvartererne er bibliotekerne åbne for alle elever.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari/Læseambassadør-projektet: Dette projekt er kommet i stand i samarbejde med undervisningsministeriet med henblik på at udpege lokale personligheder til at fremme læsning i skolerne gennem organiserede arrangementer, der involverer forskellige klasser. Disse personligheder deler deres læseerfaringer og fungerer som rollemodeller for at fremme positive holdninger til læsning.

I alt 1 905 studerende på 32 skoler og uddannelsescentre på Malta og Gozo har nydt godt af læseambassadører-programmet. 34 læseambassadører har deltaget i dette program, og der blev udleveret 984 bøger til klassebibliotekerne i forbindelse med disse aktiviteter.

Type
Øvelse
Land
MALTA
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar