ARANY JÁNOS-PROGRAMMER

Formålet med Arany János-programmerne i Ungarn er at hjælpe dårligt stillede elever med deres uddannelse på sekundærniveau ved at sikre, at de får et eksamensbevis efter endt uddannelse og kan komme på universitetet eller finde en plads på arbejdsmarkedet.

Det første Arany János-program, der tog sigte på talentfulde, dårligt stillede elever, blev lanceret i 2000 (AJTP). Få år senere, i 2004, blev der udformet to andre programmer for elever, som var endnu dårligere stillet (AJKP, AJKSZP).

Programmerne afvikles i ungdomsuddannelsesinstitutioner i samarbejde med kollegier. Gymnasier med gode resultater kan i samarbejde med kollegier ansøge om at deltage i AJTP (i 2012 var i alt 36 institutioner involveret i dette program). Kollegier kan også selv ansøge om at deltage i AJKP (i 2012 var 13 kollegier involveret i dette program), og kollegier kan i samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner ansøge om at deltage i AJKSZP-programmer (i 2012 var 17 partnerskaber involveret i dette program).

De støttede institutioner bør optage dårligt stillede elever, der opfylder programmets krav, stille pladser til rådighed for dem på kollegierne under deres gymnasieuddannelse og tilrettelægge støtteprogrammer for dem inden for læring og social integration. Elever, der bliver omfattet af disse programmer, kan blive placeret i separate klasser eller i integrerede klasser på uddannelsesinstitutionerne og undervises af lærere fra de almene uddannelsesinstitutioner. Eleverne har individuelle udviklingsplaner, der er underskrevet af dem og af deres forældre. Eleverne vurderes ofte, og resultaterne af vurderingerne indarbejdes i de individuelle udviklingsplaner.

Programmerne opnår gode resultater, og de involverede institutioner synes godt om det, dels på grund af de ekstra penge, de får for det, dels på grund af den sociale og pædagogiske erfaring, der også kommer eleverne på det almene sekundærniveau til gode. Ifølge eksterne evalueringer har de også vist sig at være vellykkede. 

Der ydes kompleks støtte til elever, som er i fare for at droppe ud, dvs. dårligt stillede elever og elever på sekundærtrinnet, der er dårligt stillede af flere årsager, for at forebygge skolefrafald og øge deres kvalifikationsniveau og støtte overgangen mellem forskellige niveauer i skolesystemet. Foranstaltningen fremmer systematisk de mål, der er fastsat i strategien for bekæmpelse af skolefrafald (forebyggende foranstaltninger og indgrebsforanstaltninger).

"Arany János"-talentfremmeprogrammet (AJTFP) for dårligt stillede elever har til formål at gøre det muligt for børn af de fattigste forældre med ringe uddannelsesmæssige kvalifikationer at gennemføre en uddannelse på sekundærniveau, som giver dem en chance for at komme ind på en videregående uddannelse.

"Arany János"-programmet til fremme af internatfaciliteter (AJFBFP) for grupper af sårbare elever – elever, der er sårbare af flere årsager, elever af lavtuddannede forældre, elever fra lavindkomstfamilier, elever i familiepleje – har til formål at gøre det muligt for eleverne at opnå en uddannelse på sekundærniveau ("matura") og komme ind på arbejdsmarkedet eller på en videregående uddannelse ved hjælp af de midler og metoder, som programmet til fremme af internatfaciliteter tilvejebringer.

"Arany János"-erhvervsuddannelsesprogrammet (AJVTP) for elever, der er dårligt stillede af flere årsager, har til formål at skabe muligheder for at opnå brugbare kvalifikationer for elever, der har kun ringe chance for at erhverve kvalifikationer uden at deltage i programmet. Ifølge overvågningsresultater ligger frafaldsprocenten i AJVTP under det nationale gennemsnit på 13 %.

Mere end 4 000 studerende, der er ugunstigt stillede af flere årsager, deltager i programmerne.

Gennemførelsen er også knyttet sammen med ungdomsgarantien. Det fremgår bl.a. af den kvantitative undersøgelse af effektiviteten af programmet, der blev gennemført i 2014, at uden programmet ville 23 % af de elever, der følger AJTFP-programmet, ikke være kommet ind på en uddannelse på sekundærniveau, at 24 % af de elever, der følger AJFBFP-programmet, ikke ville være kommet ind på en uddannelse, der fører til afgangseksamen fra en almen uddannelse eller erhvervsuddannelse på sekundært niveau, men ville have gået på en teknisk skole, og at 28 % af de elever, der følger AJVTP-programmet, måske ikke ville have læst videre overhovedet.

Type
Øvelse
Land
UNGARN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar