MØDRECAFÉ

Inddragelsen af forældre med indvandrerbaggrund i skolelivet kan finde sted ved at tilbyde sprogkurser eller andre kurser. I Nordrhein-Westfalen i Tyskland oprettes der hyppigt internationale og tværkulturelle sammenslutninger af mødre af forskellig nationalitet, ofte kombineret med undervisning i tysk. F.eks. i byen Hilden mødes mødre én gang om ugen i primærskolens lokaler, hvor der tilbydes børnepasning og professionel facilitering, som giver mødre af forskellig oprindelse mulighed for at udveksle erfaringer, forbedre deres tyskkundskaber, få tips om forælder-barn-forhold osv.

Type
Øvelse
Land
TYSKLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar