Programmet for skolefuldførelse

Skolefuldførelsesprogrammet i Irland omfatter en række lokale foranstaltninger i ugunstigt stillede lokalsamfund, som støtter fastholdelse af unge i uddannelsessystemet. Programmet sætter lokalsamfundene i stand til at udvikle skræddersyede strategier til at maksimere deltagelsen hos dem, der risikerer tidligt skolefrafald i uddannelsesforløbet. Det indebærer målrettet opsøgning af unge i skolealderen, både i og uden for skolen, og tilbud om støtte til afhjælpning af ulighed i adgangen til skolegang, deltagelse og udbytte. Skolefuldførelsesprogrammet er et centralt element i planen om at sikre lige muligheder i skolerne, som er et politisk instrument til opnåelse af inklusion i uddannelsessystemet.

Skolefuldførelsesprogrammet bygger på lokale projekter, som drives under ledelse af den lokale forvaltningskomité. Den lokale forvaltningskomité består af repræsentanter for de involverede skoler foruden repræsentanter for forældre og andre lokale frivillige og lovbestemte tjenester. Den lokale forvaltningskomité har ansvaret for at styre projektet, herunder udmøntning af projektmidlerne og ansvar for offentlige midler bevilget af ministeren for børn og unge gennem Tusla, styrelsen for børn og familier. Lokalt trufne beslutninger er et centralt træk ved projektets fremgangsmåde.

Hvert år foretages der en evaluering af projekterne med hensyn til behovet hos lokale unge i risiko for tidligt skolefrafald for at udarbejde en omkostningsberegnet og målrettet plan for foranstaltninger (kaldet fastholdelsesplan).  Skolefastholdelsesplanerne indeholder typisk en række initiativer og støtteforanstaltninger, som gennemføres målrettet og for hele skoler eller hele klasser, i relevant omfang i, efter og uden for skoletid samt i ferier. 

Type
Øvelse
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar