Godalen og Thor Heyerdahl videregående skoler i Norge

For at forebygge skolefrafald har de norske videregående skoler Godalen og Thor Heyerdahl fokuseret på at forbedre og styrke deres skolelederstrategier. Skolerne har indført en række foranstaltninger til støtte for både lærere og elever.

For at forebygge skolefrafald har de norske videregående skoler Godalen og Thor Heyerdahl begge indført en række strategier og foranstaltninger på en overordnet måde, som bygger på:

en engageret og resultatorienteret ledelse og evidensbaserede metodologier til skoleledelse og opfølgning.

Det betyder konkret, at:

  • lærerne møder eleverne der, hvor de er, ikke der, hvor de gerne ville have dem
  • lærer-elev-relationen anses for grundlaget for effektiv læring
  • to hovedregler overholdes: ring tidligt til hjemmet, og noter pjækkeri hurtigt og korrekt
  • der er et aktivt og fungerende elevråd
  • "eleverne ordner det selv": et program, hvor eleverne selv løser konflikter gennem mægling, opbygning af tillid, skabelse af et godt læringsmiljø og højnelse af elevernes sociale kompetencer
  • skolerne har indført nye foranstaltninger i samarbejde med forskellige fagfolk inden for skolerne
  • der udbydes flere praktikprogrammer til elever, som er motiverede for at få deres lærlingeuddannelse eller basiserhvervsuddannelse på en praktisk måde
  • alternative undervisningsformer giver elever i risikogrupper flere grundlæggende færdigheder og sociale kompetencer, motivation og indflydelse. De giver en række muligheder, som kan føre til færdiggørelse af uddannelsen, med programmer, der særligt er rettet mod elevens individuelle sociale behov og uddannelsesmæssige krav til en basiserhvervsuddannelse i første omgang og i sidste ende til et svendebrev efter udstået læretid. For elever, som mister motivationen, fordi de dumper i skolefag, men stadig har praktiske færdigheder, vil en basiserhvervsuddannelse være den rigtige vej at gå. Dette kunne danne grundlag for at opnå en højere grad af faglige færdigheder på et senere tidspunkt i livet
  • denne uddannelse omfatter moduler eller dele af moduler i et givet emne for dem, der f.eks. har brug for netop dette for at blive svejser. Alternative programmer mindsker pjækkeri og frafaldstal og hjælper med at genoprette engagementet i undervisningen og lokalsamfundet takket være det mere imødekommende og fleksible miljø. De færdiguddannede elever beretter, at dette forløb var udslagsgivende og hjalp dem med at blive produktive samfundsborgere.

Juniorvirksomheder fungerer som et pædagogisk værktøj til at motivere elever i risikogrupper.

Type
Øvelse
Land
NORGE
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar