Glæden ved at læse

Glæden ved at læse er et treårigt (2012-2015) nationalt program til fremme af læse- og skrivefærdigheder under det finske ministerium for uddannelse og kultur og gennemføres af universitetet i Oulu, det humanistiske fakultet (informationsstudier) og fakultetet for uddannelse.

Gennem Lukuinto-programmet (Glæden ved at læse) udvikler biblioteker og skoler nye modeller, der fremmer flere aspekter af læse- og skrivefærdigheder, nye læse- og skrivefærdigheder samt glæden ved at læse. De metoder, der er blevet afprøvet af pilotskoler og -biblioteker, kombinerer traditionelle arbejdsmetoder med nye metoder, hvoraf mange er blevet udviklet ved uddannelsesarrangementer inden for rammerne af programmet "Glæden ved at læse".

Pilotprojekterne er blevet gennemført ved hjælp af benchmarking, nemlig indsamling og forbedring af eksisterende praksis. Skoler og biblioteker har forskellige former for benchmarkingpraksis, der er tilpasset deres skole- og bibliotekskoncept, og som matcher deres ressourcer og kompetencer.

De former for praksis, der er udviklet under programmet "Glæden ved at læse", spænder fra projekter, der varer flere måneder, til små idéer, der let kan gennemføres i en skoles eller et biblioteks driftskultur. Det er tanken, at de foreslåede udvælgelsesaktiviteter skal udvikles yderligere, så de kan anvendes af forskellige typer af biblioteker og skoler samt familier, børn og unge på en individuel og sagsspecifik måde. Ved benchmarking af idéer kan bibliotekarer og lærere tilbyde børn og unge nye, alternative metoder til at påvise deres færdigheder og blive begejstrede for at lære.

Type
Øvelse
Land
FINLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
N/A
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar