Elev- og familiestøttekontoret

De vigtigste mål med elev- og familiestøttekontoret i Portugal er at forebygge skolefrafald, fravær og manglende disciplin og fremme inklusion af eleverne og deres familier med henblik på at opnå uddannelsesmæssig succes. Inddragelsen af familierne i deres børns uddannelsesforløb spiller en central rolle i denne proces.

En socialarbejder og to mellemmænd arbejder tæt sammen med lærerne og familierne på alle skoler i klyngen afhængigt af de konstaterede behov og opstillede prioriteter. Eleverne henvises til støttekontoret af f.eks. lærere (der findes et oplysningsark), forældre eller værger eller partnere i den lokale kommission for beskyttelse af børn og unge, eller de tager selv initiativ til det.

Støttekontorets team mødes to gange om ugen for at drøfte sagerne og fastlægge strategier (dvs. en interventionsplan med fokus på eleven). Derefter koordinerer personalet denne med familien og lærerne.

Støttekontorets hovedaktiviteter er: hjemmebesøg, uddannelseskurser for forældre, støtte til forældre for at hjælpe dem med spørgsmål vedrørende andre institutioner, kurser i udvikling af personlige og sociale kvalifikationer for elever, individuel vejledning af elever mv. 

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende; Periodisk
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar