Frafaldsnetværk og central helpdesk i Antwerpen

Netværket for forebyggelse af frafald tilbyder en hel vifte af tjenester og ekspertise. Hvert projekt er unikt, har fokus på specifikke målgrupper og sin egen finansiering. Der lægges vægt på forebyggelse af tidligt skolefrafald og reintegration af elever, der er droppet ud af skolen. Den centrale helpdesk yder støtte til elever og skoler. Elever med stort fravær henvises til elevvejledningscentret, der er tilknyttet det netværk, som skolen er medlem af. I nødvendigt omfang søger elevvejledningscentret hjælp hos den centrale helpdesk. Helpdesken kan tilbyde skræddersyede støtteforanstaltninger og aktiviteter til elever i risiko for at droppe ud, eller som allerede er droppet ud, gennem netværket af forskellige organisationer.

Den centrale helpdesk er centrum for netværket, som involverer følgende organer og interessenter: byrådet i Antwerpen, uddannelsesrådet i Antwerpen, skoleforvaltningerne, elevvejledningscentre, den lokale uddannelsesplatform, socialsikringstjenester, ungdomstjenester, justitsministeriet og politiet.

Med hensyn til proceduren er det for det meste skolerne, som skal tage det første skridt. Skolerne arbejder sammen med elevvejledningscentrene om at yde individuel støtte til eleverne. Elevvejledningscentrene har bl.a. læger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og uddannelsesvejledere ansat. Der udarbejdes individuelle programmer, og der søges internt i netværket efter individuelle tjenester eller programmer til støttebrug. I nødvendigt omfang kontakter den centrale helpdesk andre støtteorganisationer, f.eks.

  • ungdomscoaches og kammeratcoaches til at give individuel vejledning
  • når der er brug for professionel behandling, henvises de pågældende til sådanne tjenester
  • når det er nødvendigt, inddrages politiet eller justitsministeriet
  • med hensyn til skolebaserede foranstaltninger til forældresamarbejde giver NGO'en Skolebroen, som finansieres af byrådet, den nødvendige støtte til at tilrettelægge den bedst mulige inddragelse af forældrene i skolesamfundet.

Antwerpen by organiserede frafaldsnetværket og helpdesken for at bekæmpe tidligt skolefrafald gennem involvering af interessenterne og netværkssamarbejde mellem byens forvaltning og civilsamfundet. Følgende er meget afgørende for, om disse initiativer lykkes:

  • byrådets politiske engagement, idet det havde sat sig for at afhjælpe problemerne med unge i vanskeligheder, som kunne vokse til bredere sociale problemer. Det politiske engagement betyder, at den politiske støtte ikke stod og faldt med ændringer i den politiske ledelse
  • klart fokus og klare visioner fra toppen
  • en fælles vision gennem involvering af interessenterne, som tæller: byrådet, skoler, socialsikringstjenester, ungdomstjenester, politi, retsvæsen og civilsamfundsorganisationer
  • evidensbaseret politik gennem systematisk indsamling af data om indikatorer for tidligt skolefrafald såsom pjækkeri, gå en klasse om, tal for frafald og demografiske forandringer
  • finansielle ressourcer til støtte for netværket gennem bevilling af midler fra byrådet, fra den flamske forvaltning og fra EU
  • en klar struktur med central koordinering varetaget af byrådet.
Type
Øvelse
Land
BELGIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar