NIACE Familielæring

NIACE's familielæringsundersøgelse om England og Wales viser, at man ved at give forældre/forsørgere adgang til familielæring opnår en positiv virkning på en række tværgående politikområder, der påvirker familielivet. Denne virkning vil sandsynligvis kunne mindske tidligt skolefrafald takket være den indflydelse, den har på familien, og give et mangedobbelt udbytte til samfundet.

Ved "Familielæring" forstås alle aktiviteter, der involverer både børn og voksne familiemedlemmer, nå

Undersøgelser viser, at forældreinddragelse i skolen er mere end fire gange så vigtigt som socialklasse for de 16-åriges skoleresultater. Dette er højst relevant med hensyn til at mindske tidligt skolefrafald, idet mange tiltag til at imødegå frafald er koncentreret om foranstaltninger i tilknytning til resultater og socialklasse på en måde, som er begrænset til direkte aktivitet i klasseværelset. Familielæring er en veletableret, særdeles virkningsfuld og omkostningseffektiv tilgang til befordring af forældreinddragelse på en måde, der direkte afhjælper faktorer, som fører til tidligt skolefrafald.

Familielæring er en vej hertil og forstærker budskabet om, at beslutningstagerne skal kigge uden for skolegården for at mindske sandsynligheden for tidligt skolefrafald. De skal først og fremmest investere i tiltag i samfundet generelt og for det andet med hjælp fra relevante partnere belyse samspillet mellem det, der sker i klasseværelset, og læringsmulighederne uden for skolegården. Læringsmulighederne omfatter bl.a. aktiviteter, der støtter overgangen mellem førskolemiljøerne og grundskolen.

 Kontakt Susannah Chambers, Head of Family & Intergenerational Learning hos NIACE, e-mail: Susannah.Chambers@niace.org.uk, for at høre mere.

Type
Document
Land
STORBRITANNIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering; Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :