INCLUD-ED FAMILIEUDDANNELSE

Familieuddannelse er et af de vellykkede uddannelsestiltag (Successful Educational Actions – SEA'er), der er udpeget i forskningsprojektet om strategier til fremme af inklusion og social samhørighed i Europa gennem uddannelse – INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Europa-Kommissionen, sjette rammeprogram, 2006-2011).

Familieuddannelse går ud på, at familiemedlemmer og andre medlemmer af lokalsamfundet deltager i forskellige læringsaktiviteter i skolen. Læringsaktiviteterne kan være meget forskellige, Den eneste betingelse, der skal være opfyldt, er, at disse aktiviteter defineres (indhold, tilrettelæggelse samt tidsplan) af deltagerne selv for at sikre, at programmet har direkte fokus på deres behov og interesser, og at de er baseret på dialogisk læring. Familieuddannelse er baseret på tidligere teorier og forskning, som allerede har vist, at fremme af kulturelle og uddannelsesmæssige interaktioner mellem elever og sociale aktører, og især med familiemedlemmer, forbedrer elevresultaterne. Visse familieuddannelsesprogrammer og programmer for deltagelse i lokalsamfundet, der fremmer uddannelsesmæssige og kulturelle interaktioner, har betydet, at elever fra familier, der kun har nogle få bøger i hjemmet eller en lav uddannelse, har opnået fremragende akademiske resultater. 

I tråd med de fremragende læringsvidenskabelige metoder omfatter og fremmer familieuddannelse læringsinteraktioner gennem en dialogisk tilgang til læring, dvs. fremme af læringsprocesser gennem dialoger, som er ligeværdige, og som anerkender og bygger på den enkeltes kulturelle intelligens. Familieuddannelse har fokus på transformation, styrker den instrumentale dimension af dialogen, bygger på værdien af solidaritet, fungerer som kilde til skabelse af mening og er baseret på og fremmer ligeværdigheden mellem forskellige oprindelser.

Type
Øvelse
Land
ALBANIEN; BELGIEN; BULGARIEN; CYPERN; DANMARK; ESTLAND; FINLAND; FRANKRIG; GRÆKENLAND; HOLLAND; IRLAND; ISLAND; ITALIEN; KROATIEN; LETLAND; LITHAUEN; LUXEMBOURG; MALTA; Nordmakedonien; NORGE; POLEN; PORTUGAL; RUMÆNIEN; SERBIEN; SLOVAKIET; SLOVENIEN; SPANIEN; STORBRITANNIEN; SVERIGE; TJEKKIET; TURKIET; TYSKLAND; UNGARN; ØSTRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar