Overgangsår – en bred uddannelsesmæssig erfaring

Overgangsåret, der tilbydes af en række irske skoler, giver elever (i 15-årsalderen) mulighed for at erhverve en bred uddannelsesmæssig erfaring med henblik på at opnå større modenhed. Det finder sted efter afslutningen af Junior Cycle (det nedre trin af sekundærniveauet), og inden eleverne fortsætter med en videre uddannelse og/eller forberedelse til en erhvervsuddannelse. Det udgør et bindeled, der hjælper eleverne med at gå fra et meget struktureret miljø i Junior Cycle til et miljø, hvor de skal tage større ansvar for egen læring og beslutningstagning.

I overgangsåret deltager eleverne i læringsstrategier, der er aktive og erfaringsbaserede, og som hjælper dem med at udvikle en bred vifte af kritisk tænkning, der kan overføres til andre områder, og kreative færdigheder i problemløsning.

Overgangsåret bør også give eleverne mulighed for at overveje og udvikle en bevidsthed om værdien af uddannelse og erhvervsuddannelse, idet det forbereder dem på de skiftende krav i en voksenverden af arbejde og relationer. Dets formål er at fremme elevernes personlige, sociale, uddannelsesmæssige og erhvervsuddannelsesmæssige udvikling og forberede dem på deres rolle som selvstændige, aktive og ansvarlige medlemmer af samfundet.

Målene med og filosofien bag overgangsåret bør præge hele skolesystemet. Skoler, der tilbyder overgangsårsprogrammer, har ansvaret for at opstille passende mål og fastlægge de målsætninger, der er nødvendige for at opfylde dem.

Skolerne bør inddrage forældre, arbejdsgivere og samfundet i bred forstand som uddannelsesmæssige partnere i alle aspekter af programmet og sikre en effektiv gennemførelse af programmet.

Type
Øvelse
Land
IRLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar