TEIP – Program for uddannelsesområder, der kræver en prioriteret indsats

Hovedformålet med det portugisiske TEIP-program er at fremme uddannelsesmæssig inklusion i skoler, der er beliggende i ugunstigt stillede områder, og som integrerer børn, der er truet af social udstødelse. Der er udarbejdet specifikke planer, som fremmer en forbedringscyklus i hver klynge af skolerne.

Programmet for uddannelsesområder, der kræver en prioriteret indsats, blev lanceret i 1996 med det hovedformål at fremme uddannelsesmæssig inklusion i skoler, der var beliggende i ugunstigt stillede områder, og som inkluderede børn, der er "truet af social udstødelse". En anden udgave af programmet blev implementeret fra 2006 med det formål at reducere skolefrafald og fremme uddannelsesmæssig succes. I 2012 blev der påbegyndt en tredje udgave, der styrkede målene i den anden udgave og fremhævede kvaliteten af læringsresultaterne.

For øjeblikket omfatter programmet 137 skoleklynger, der udgør 17 % af alle portugisiske skoleklynger. Disse skoler opfordres til at udarbejde specifikke forbedringsplaner på grundlag af en aftale mellem skolen og skolemyndighederne vedrørende foranstaltninger, mål, evaluering og supplerende ressourcer.

Den konkrete forbedringsplan omfatter fire forskellige områder, nemlig: 1) støtte til forbedring af læringen, 2) forvaltning og tilrettelæggelse af foranstaltninger i relation til klyngen, 3) forebyggelse af skolefrafald, fravær og manglende disciplin og 4) relationerne mellem skolen, familierne og lokalsamfundet.

Selv om skolerne kan udvikle strategiske foranstaltninger på de fire nævnte områder, betyder det ikke, at de er forpligtet til at medtage dem alle i den konkrete forbedringsplan. Programmets metodologi går ud på at fremme en forbedringscyklus i hver klynge. Forbedringscyklussen bør omfatte indsamling af relevante oplysninger, der gør det muligt for skolen at identificere problemer og kritiske spørgsmål med henblik på at fastlægge strategier i overensstemmelse med målene. Den strategiske indsats omfatter en proces med etablering af forskellige faktorer såsom fastsættelse af målsætninger, indikatorer og mål, overvågning og selvevaluering. Derefter beslutter klyngerne på grundlag af en overvejelse om processen og resultaterne, om de bør foretage ændringer i den strategiske indsats.

De fleste af de problemer, som klyngerne har oplevet med hensyn til planlægningsprocessen, vedrørte prioriteringsspørgsmålene. Til trods for at det var let at identificere de kritiske spørgsmål, er det vanskeligt at opstille en strategisk plan, hvis der ikke er nogen fælles vision i klyngen. Udvælgelsen og den fortsatte faglige udvikling af ledere er derfor væsentlig. Lederne er ansvarlige for at fremme en fælles vision og fælles mål for hele skolesamfundet. Det er af afgørende betydning at fremme en fælles vision i skolerne, for at lærerne kan udvikle relationel ekspertise og evne til at arbejde sammen med andre fagfolk og med interessenter i samfundet i bred forstand.

De klynger, der indgår i TEIP-programmet hvert år, sender en rapport vedrørende det første halvår og en endelig rapport til Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur. Rapporten vedrørende de første halvår indeholder en samling af de data, der er relevante for det første semester, overvågningen af de resultater, der er opnået indtil dette tidspunkt, og eventuelle ændringer af foranstaltningerne alt efter behov. Den endelige rapport er et vigtigt værktøj for analyse og beslutningstagning på klyngeniveau, men er også afgørende for evalueringen af programmet som helhed på nationalt plan. Dette værktøj indeholder en indgående analyse af resultaterne på flere programområder, evaluering af de mål, der er nået, de involverede resultater og processer og en evaluering af mangler og forbedringsforanstaltninger.  

Gennemførelsen af programmet understøttes af nationale møder, møder mellem Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur og klyngerne, mikronetværk og netværk af uddannelseseksperter.

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar