FORÆLDREVÆRKTØJSSÆTTET – STØTTE TIL FORÆLDRE PÅ AFGØRENDE STADIER AF SKOLEGANGEN

Forældreværktøjssættet sigter mod at fremme dialogen med forældrene, så de bedre kan forstå de udfordringer, der er forbundet med deres børns uddannelse. Forældreværktøjssættet indeholder en række værktøjer, der letter relationerne mellem skolen og familierne. Værktøjssættet bygger på princippet om fælles ansvar: Både forældrene og skolen er ansvarlige for børns uddannelse, og de skal samarbejde om at skabe positive resultater for børnene.

Forældreværktøjssættet har to hovedmål, nemlig i højere grad at inddrage forældrene i at støtte deres børn og forbedre forældrenes evne til at støtte deres børn, så de kan træffe de rette uddannelsesvalg. Det fremmer dialogen med forældrene og skal hjælpe dem med at forstå de udfordringer, der er forbundet med deres børns uddannelse. Det giver undervisningsteamene en række værktøjer til at tilrettelægge og fremme diskussioner med forældrene.

Forældreværktøjssættet anvendes på tre vigtige tidspunkter i børnenes skolegang:

  1. det første år i primærskolen, hvor eleverne lærer at læse (det primære værktøjssæt)
  2. det første år af sekundærskolen for at støtte elevernes overgang til den nye skole (værktøjssæt ved indgangen til sekundærskolen) og
  3. det sidste år af det nedre trin af sekundærskolen for at drøfte fremtidige uddannelsesvalg (værktøjssæt for elever, der forlader det nedre trin af sekundærskolen).

Det primære værktøjssæt har til formål at fremme dialogen med forældrene, hjælpe dem med at forstå uddannelsesproblematikker, besvare deres spørgsmål om påbegyndelse af det første år af primærskolen og inddrage dem mere i deres børns uddannelse. Fokus ligger på "at lære at læse". Lærerne opfordrer forældrene til at komme hen på skolen for at overvære en time i læsning og derefter drøfte, hvordan de kan hjælpe deres børn derhjemme.

Det gør det muligt at drøfte tre spørgsmål med forældrene:

  • Hvordan lærer vi at læse, og hvordan kan forældrene støtte deres børn i at lære at læse?
  • Hvordan kan forældrene hjælpe deres børn med at lære?
  • Hvordan kan forældrene hjælpe deres børn med at føle sig godt tilpas i skolen og opføre sig godt?

Værktøjssættet ved indgangen til sekundærtrinnet tilbyder støtte til forældre, så de kan blive involveret i skolespørgsmål. Målet er at udvikle en dialog mellem skolen og familierne. Værktøjssættet er koncentreret om at hjælpe forældrene med at forstå skolens struktur og skolesystemet. Det forklarer skolens organisation for forældrene, så de bedre kan forstå den, og omfatter metoder og støtte for at få forældrene til at overveje og spørge sig selv, hvordan de kan hjælpe deres børn med at klare sig. Uddannelsesværktøjerne i værktøjssættet gør det muligt for undervisningsteamene at forberede og tilrettelægge diskussionerne.

Diskussionerne fokuserer på tre hovedemner, nemlig:

  • Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?
  • Hvordan kan jeg forstå, hvordan mit barn klarer sig?
  • En endelig vurdering.

Værktøjssæt for elever, der forlader det nedre trin af sekundærskolen, har to hovedmål, nemlig i højere grad at inddrage forældrene i at støtte deres børn og udvikle deres færdigheder med hensyn til valg af uddannelsesretning. Normalt styrer vi værktøjssættet i retning af at hjælpe undervisningsteamene med at udvikle en bedre forståelse af, hvordan man orienterer forældrene om de valgmuligheder, som deres børn har. Dette værktøj har to mål, nemlig i højere grad at inddrage forældrene i at støtte deres børn og udvikle deres færdigheder med hensyn til valg af uddannelsesretning.

Resultaterne af programevalueringen viser, at forældreværktøjssættet giver mulighed for i langt højere grad at inddrage forældrene i deres børns skolegang. Dette har ført til et betydeligt fald i fraværet, færre disciplinære problemer og forbedringer af uddannelsesresultaterne i fag som f.eks. fransk. Disse positive virkninger er mærkbare ikke blot i forhold til familier, der typisk er åbne over for oplysninger fra uddannelsesinstitutionen, men også familier, der er mindre fortrolige med eller mindre positivt indstillede over for traditionelle metoder/politikker for kommunikation med skolen.

Type
Øvelse
Land
FRANKRIG
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Periodisk
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar