Beda Hallberg-gymnasiet

Dette eksempel beskriver innovative tilgange på et gymnasium i Sverige, nemlig Beda Hallberg-gymnasiet. Skolen tilbyder en række programmer, der danner grundlag for personlig udvikling og aktiv deltagelse i samfundet. Skolen sigter også mod at yde fortsat støtte til eleverne og mindske risikoen for skolefrafald ved at arbejde hårdt på at begrænse de perioder, hvor skolen er lukket, og lade den være åben i visse længere ferier. Et team af sundhedsprofessionelle er også godt repræsenteret og omfatter socialrådgivere og psykologer, der er til rådighed for at støtte de unges behov.
Beda Hallberg-gymnasiet ligger i Kungsbacka, Sverige. Det blev oprettet i 2013 som en lille enhed med fokus på den enkelte elev. For nogle unge voksne i 16-20-års-alderen kan det fysiske og sociale miljø i mange skoler være en udfordring og en hindring for den fortsatte læring. Beda Hallberg-gymnasiet er åbent for dem, der søger en lille skole, hvor de føler sig trygge og godt tilpas.

Skolen har et bredere mål end blot at forberede eleverne på arbejdslivet umiddelbart efter endt uddannelse eller på videregående studier. Et yderligere mål er at give eleverne et godt grundlag for personlig udvikling og aktiv deltagelse i samfundet.
Beda Hallberg-gymnasiet tilbyder et forberedende program for videregående uddannelse kaldet det samfundsvidenskabelige program (SA). Formålet med programmet er at udvikle elevernes viden om samfundsforhold i Sverige og resten af verden, om samspillet mellem individet og samfundet og om, hvordan folks levevilkår varierer i tid og rum.
Et vigtigt træk ved skolen er, at elevernes trivsel er afgørende for uddannelsesforløbets succes. Eleverne skal have en aktiv og positiv tilgang til deres egen læring. Undervisningen er individuelt afpasset efter elevernes behov. Fleksibilitet og personlige relationer samt lærernes og andre personalegruppers engagement og løbende faglige udvikling er vigtige faktorer.
For at mindske stress er der en skarp skillelinje mellem skole/arbejde og fritid. Der er ingen hjemmeopgaver, til dels fordi nogle elever ikke kan regne med støtte fra hjemmet til at udføre hjemmearbejde. Nogle elever har brug for kontinuitet og tilgængelighed og finder, at lange ferier virker mod hensigten. For at imødekomme disse behov minimerer Beda Hallberg-gymnasiet lukketiden og holder åbent i længere ferier. Et team af sundhedsprofessionelle er også godt repræsenteret og omfatter socialrådgivere og psykologer, der er til rådighed for at støtte de unges behov.
Systematisk kvalitetskontrol er obligatorisk i Sverige. Hver skole er forpligtet til at planlægge, evaluere og udvikle sit uddannelsesarbejde. Lærere og elever skal inddrages, og skolen er forpligtet til at dokumentere processen. Udbyderen af undervisningen, Kungsbacka kommune, er forpligtet til at sikre, at skolen følger reglerne og udfører systematisk kvalitetskontrol.

 

Type
Øvelse
Land
SVERIGE
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; Lokal finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Oversæt (Kun registrerede brugere)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Oversæt (Kun registrerede brugere)