Sammen i mål

Med henblik på at sikre succes for alle børn og forebygge skolefrafald fokuserer dette projekt i Flandern, Belgien, på at indføre en skolekultur og en række foranstaltninger for at undgå, at eleverne skal gå om.

"Sammen i mål" (Samen tot aan de meet) begyndte som en opfølgning af et forskningsprojekt, "Aldrig gå om", der er finansieret af byen Antwerpen. Det blev først offentliggjort som en bog om alternativer til at gå om. "Sammen i mål" førte til udgivelse af endnu to bøger om god praksis, der var tænkt som inspiration til skoleledere, skoleteam, lærere og andre i deres søgen efter alternativer til at gå om. Bøgerne består af en international oversigt over videnskabelig forskning om at gå om, nye didaktiske tilgange og ledelsesmæssig praksis i skoler. De giver også konkrete oplysninger om, hvordan skolerne kan gennemføre alternativer til at gå om, og foreslår et sæt regler for god praksis.

Formålet med projektet var at samle uddannelsespartnere i Antwerpen i et "eksperiment", hvor de skulle forsøge at begrænse gentagelse af skoleår ved at erstatte det årsbaserede system og dets homogene grupper med et system, hvor børn i alderen 2½ – 14 år fortsætter deres skolegang uden at gå om.

I praksis modtager alle skoler bøger fra bystyret i Antwerpen og tilskyndes til at gennemføre ændringsprocessen (de foreslåede metoder og den foreslåede praksis) på deres skole. De interesserede skoler får gratis vejledning i, hvordan man udvikler en skolepolitik, og hvordan man fastlægger metoder, der fokuserer på deltagelsen af hele skoleteamet (fælles ledelse og mål). Derudover modtager skolebestyrelsen undervisning i coachingfærdigheder (for at sikre, at denne vision og metode kan udvides til at omfatte andre lærere og elever) i, hvordan forhindringer tackles i en omstillingsproces.

Type
Øvelse
Land
BELGIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar