RAMMEN FOR SAMARBEJDE MELLEM LOKALE AKTØRER

I et system, hvor skolerne har en høj grad af autonomi, som f.eks. i Flandern, har det flamske undervisningsministerium arbejdet på at etablere en ramme med klare retningslinjer for skoler og lokale myndigheder (der er ansvarlige for skoleuddannelse) for, hvordan der kan oprettes lokale samarbejdsnetværk. De vigtigste forudsætninger for godt lokalt samarbejde er klare roller og ansvarsområder, realistiske mål, inddragelse af alle aktører og udvikling af lokale foranstaltninger.

Første fase i opbygningen af et effektivt netværk af lokale aktører er kortlægningen af alle aktører i regionen med henblik på at fastlægge roller og ansvarsområder. Dette vil skabe klarhed for skolerne og alle andre lokale aktører med hensyn til, hvem der kan yde hvilken form for bistand, hvem der kan tage ansvar, og hvem der kan tage del i den lokale bekæmpelse af pjækkeri og skolefrafald. I denne fase er det også vigtigt at fastlægge, hvem der skal føre an med hensyn til at udarbejde den lokale ramme og samle alle aktører omkring bordet.

Anden fase går ud på at opstille fælles mål i samarbejde med alle de lokale aktører. Alle inviteres til at sidde med omkring bordet for at drøfte de mål, som de ønsker at fastsætte. Målene bør være realistiske. Det er bedre at fokusere på nogle få mål end at være for ambitiøs. Alle mål skal ledsages af en indikator og en frist.

Tredje fase går ud på at blive enig om forpligtelser. Hvem kan påtage sig hvilken forpligtelse for at nå hvilke mål, og hvordan? Hvilke foranstaltninger er nødvendige, og hvem skal være ansvarlig for gennemførelsen af dem? I dette afsnit er retningslinjerne baseret på EU-dokumenterne om skolefrafald og den flamske handlingsplan for mindskelse af skolefrafald og omfatter forebyggelse, indgreb, kompensation og overvågning.

Sidste fase vedrører aftaler om evaluering og overvågning. Hvordan vil gennemførelsen af den lokale handlingsplan blive evalueret? Hvor mange gange om året mødes alle aktører? Hvordan rapporterer de til hinanden?

Til sidst blev det klart, at aktørerne ud over dette instrument i den lokale ramme ønskede en vis indsigt i, hvilken slags aftaler de kan indgå, hvilket arbejde i bekæmpelsen af skolefrafald de skal udføre, og hvem de unge, der dropper ud af skolen, er. Der er således ved at blive udarbejdet en inspirationsvejledning for de lokale aktører, som skal hjælpe dem med at gennemføre rammen i praksis.

Gennemgangen viste, at de lokale partnere er nødt til at tilvejebringe en lokal politik og handlingsplan for bekæmpelse af skolefrafald, herunder klare roller og ansvarsområder for alle aktører, realistiske mål ledsaget af prioriteter, aftaler om forpligtelser og om, hvordan målene skal gennemføres, og klare beslutninger om, hvordan gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger skal følges op og evalueres.

Det er dog fortsat vanskeligt at gennemføre rammen i praksis. De lokale myndigheder skal føre an, men det er ikke sikkert, at de er den partner, der er bedst egnet til at gøre det, og at de er villige til at gøre det uden ekstra finansiering. Hvad skal skolerne gøre? I Flandern er skolerne traditionelt meget uafhængige og autonome og ikke vant til at lade eksterne partnere komme ind på deres område. Det langsigtede mål med dette instrument er imidlertid at mobilisere alle de lokale partnere og tackle skolefrafald sammen.

Type
Øvelse
Land
BELGIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Individuelt; Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
N/A
Finansieringskilde
Lokal finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :