JOPO – FLEKSIBEL GRUNDUDDANNELSE

Finland har udviklet innovative undervisningsmetoder og procedurer for at imødekomme individuelle behov ved hjælp af aktivitetsbaseret læring, undervisning i små grupper, oplæring på arbejdspladsen og forskellige læringsmiljøer for at mindske skolefrafaldet.

Fleksibel grunduddannelse (JOPO®) er et projekt, som blev lanceret af det finske undervisningsministerium i 2006. Det har til formål at udvikle nye læringsmetoder og procedurer, der kan bidrage til at mindske skolefrafaldet. Disse nye metoder imødekommer individuelle behov og anvender aktivitetsbaseret læring, undervisning i små grupper, oplæring på arbejdspladsen og forskellige læringsmiljøer. JOPO-aktiviteterne hjælper eleverne med at færdiggøre skolen og ansøge om videreuddannelse ved hjælp af tværfagligt samarbejde, tidlig indgriben og intensiveret skole-hjem-samarbejde. JOPO henvender sig til elever på 7.-9. klassetrin i 13-15-årsalderen. I 2013 var ca. 1 800 elever involveret i JOPO.

JOPO-aktiviteterne er fordelt på mindre grupper, der ledes af en lærer og en anden fagperson. Lærerne har som regel en uddannelse i specialundervisning, og deres samarbejdspartnere er generelt unge arbejdstagere, ungdomsledere, pædagoger i lokalsamfundet eller assistenter, som er uddannet i at tage sig af særlige behov. De vigtigste aktivitetsformer er undervisning i grupper og individuel vejledning, oplæring på arbejdspladsen og eventuelle studier i andre fag i almindelige undervisningsgrupper. Andre aktiviteter omfatter lejrskoler og forskellige ekskursioner med henblik på at udvikle teamspirit og fællesskabsfølelse. Eleverne deltager også i forskellige former for læring og specialkurser, som er skræddersyet til dem.

JOPO-grupperne har navnlig udviklet handlingsbaserede læringsmetoder, der fremhæver undersøgelses- og samarbejdsbaseret læring og projektlæring i stedet for lærerstyret læring. I stedet for fagcentreret læring har JOPO-projektet udviklet tematisk læring og mere behovsbaseret og situationsbestemt tidsforbrug. Forskellige grupper lægger vægt på lidt forskellige ting. I nogle grupper fokuseres der mere på læring baseret på særlige behov og individuel læring, mens andre går ind for oplæring på arbejdspladsen. Aktiviteterne i nogle grupper fokuserer på læring afledt af elevernes styrker og interesser, som styrker deres selvsikkerhed og selvtillid og gør dem mere fremtidsorienterede. I alle grupper lægger den grundlæggende uddannelsesmæssige opgave, dvs. læring af grundlæggende færdigheder til brug i hverdagen (tidsforvaltning, gruppearbejde) og social adfærd, beslag på megen tid på bekostning af den faktiske indlæring.

De mest almindelige årsager til indskrivning i en JOPO-gruppe er problemer med motivation, et behov for at lære i en lille gruppe og dårlige resultater i skolen. JOPO-elevernes familie- og livssituationer er vanskeligere end gennemsnittet, hvilket viser sig i form af psykosociale problemer og usikkerhed, og grupperne omfatter en forholdsvis stor andel af børn fra familier med én forælder.

JOPO-aktiviteterne er effektive. Situationen for næsten 90 % af eleverne havde forbedret sig i forhold til udgangspunktet. Med hensyn til elever, som ikke havde haft gavn af aktiviteterne, var den vigtigste grund til, at de ikke kom i gang med deres uddannelse, selv i JOPO-regi, deres yderst vanskelige familie- og livssituation. JOPO havde størst virkning med at sikre, at eleverne fik deres afgangsbeviser, at fraværet blev reduceret, og at deres motivation til at lære blev forbedret.

Elevernes situation blev påvirket mest af arbejdet i små grupper og af personlig støtte og vejledning. Andre effektive former for aktivitet var oplæring på arbejdspladsen, øjeblikkelig indgriben i fravær og intensiveret skole-hjem-samarbejde. I praksis var forskellene mellem de forskellige JOPO-procedurer små, og resultaterne viser, at virkningerne er individuelle. Med andre ord forklares succesen mere med elevens baggrund og livssituation end med brugen af bestemte indsatsmodeller inden for JOPO. En bestemt metode fungerer således med nogle elever og ikke med andre. Den afgørende faktor for de fordele, der blev opnået, er, i hvilket omfang en elev har deltaget i ikke-traditionelle aktiviteter, navnlig i oplæring på arbejdspladsen og i lejrskoler. De elever, der havde haft størst fordel af JOPO, havde deltaget i disse i flere dage end dem, der havde haft mindst fordel.

JOPO-aktiviteter er blevet indført permanent og er blevet indskrevet i loven om grundlæggende uddannelse og i regeringsdekretet.

Type
Øvelse
Land
FINLAND
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Målrettet; Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar